Oikeusturvavakuutusta koskeva riita, FINEn oikea ratkaisu 4.3.2024

Toimistomme voittama tapaus – Vakuutuskirjan ja vakuutusehtojen välisessä ristiriitatilanteessa asiakkaallamme oli oikeus luottaa vakuutuskirjan tietoihin oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuudesta.

Asiakkaamme ajoneuvon kaskovakuutukseen sisältyi oikeusturvavakuutus, jonka omavastuun kohdalle oli vakuutuskirjassa kirjattu kiinteä 200 euroa. Vakuutusyhtiö teki korvauspäätöksen, jonka mukaan omavastuu olisi vakuutusehtojen mukaisesti 20 % asianajokuluista. Teimme asiakkaamme puolesta oikaisupyynnön vedoten vakuutuskirjan tietoihin, jolloin vakuutusyhtiö vastasi vakuutuskirjan merkinnän 200 eurosta olevan omavastuun minimimäärä. Vakuutusyhtiö ei suostunut oikaisemaan korvauspäätöstään.

Veimme asian asiakkaamme puolesta FINEn vakuutuslautakunnan tutkittavaksi oikeudellisesti huolellisesti perustellulla ratkaisusuosituspyynnöllä.

Lautakunta päätyi arvioimaan näkemyksemme mukaisesti, että vakuutuskirjan ja vakuutusehtojen välillä oli ristiriita, ja vakuutuskirjan vakuutuksenottajalle antama tieto oli vähintäänkin harhaanjohtava. Vakuutussopimuslakiin vedoten lautakunta totesi, että mikäli vakuutuksesta on annettu harhaanjohtavia tietoja, on vakuutuksenottajalla oikeus olettaa vakuutuksen olevan voimassa niillä tiedoin, jotka hänelle on annettu. Lautakunnan mukaan asiakkaallamme oli siten oikeus luottaa vakuutuskirjan tietoihin siitä huolimatta, että vakuutusehdoissa oli mainittu 20 %:n omavastuusta. Lautakunta suositti, että vakuutusyhtiö muuttaa korvauspäätöstään siten, että asiakkaamme omavastuuosuudeksi tuli kiinteä 200 euroa.

(FINE-068128)

Tapaus julkaistu asiakkaamme luvalla.