Alle haittaluokan 1 mukaisestakin pysyvästä haitasta kuuluu maksaa korvaus 23.4.2024

Liikenne- ja potilasvakuutuksessa ei ole rajoituksia siitä, millainen pysyvän toiminnallisen haitan tulee olla, jotta siitä olisi oikeus korvaukseen. Näissä vakuutuksissa (toisin kuin esim. vapaaehtoisissa tapaturmavakuutuksissa) oikeus korvauksiin määräytyy vahingonkorvauslain mukaan. Vahingonkorvauslaissa ei puolestaan puhuta rahamääristä tai haittaluokista.

Pysyvän haitan luokitukseen sovelletaan vakiintuneesti valtioneuvoston haittaluokka-asetusta, jossa on määritelty vammat vaikeusasteen mukaisesti haittaluokkiin 1-20.

Joskus vahingoittuneelle jää liikenne- tai potilasvahingosta pysyvä lievä toiminnallinen haitta, johon ei sovellu mikään haittaluokituksen edes haittaluokan 1 mukainen vammakuvaus. Kyse voi olla vaikkapa lievästä pysyvästä sorminivelen jäykkyydestä. Liikennevakuutusyhtiöt ja Potilasvakuutuskeskus kokemukseni mukaan tällöin systemaattisesti katsovat, ettei korvausta pysyvästä haitasta lainkaan tulisi maksaa. Tämä ei mene lain mukaan.

Toimistoni on aina vaatinut tällaisissa asioissa asiakkaidemme puolesta esim. 50 % siitä rahasummasta, joka tulisi maksaa taulukoiden mukaisesti haittaluokan 1 korvauksesta.

Olin aikoinani itse potilasvahinkolautakunnassa 2000-luvun alkupuoliskolla tekemässä lakimiesesittelijänä tällaista linjanvetoa yhdessä lautakunnan puheenjohtajan kanssa, koska Potilasvakuutuskeskus teki asioissa vahingonkorvauslain vastaisia päätöksiä. Lautakunnan täysistunto suositti esityksestäni PVK:ta tekemään näin. Käytäntö PVK:ssa ei ole kuitenkaan tainnut parissakymmenessä vuodessa muuttua.

Toimistoni voitti juuri viime viikolla vastaavan asian. LIIPO:lle tekemämme kirjelmän (asiassa oli muitakin korvausaiheita) saatuaan, PVK oikaisi päätöksensä pysyvän haitan osalta ja maksoi asiakkaallemme vaatimuksemme mukaisen korvauksen 50 % haittaluokasta 1. Asia päättyi lain mukaisesti. (PO-2023-290-80)

Tämä kannattaa siis kaikkien lieviä pysyviä vammoja saaneiden ihmisten huomioida ja vaatia tarvittaessa esim. 1500 euroa pysyvästä haitasta, vaikka toiminnnanvajaus ei yltäisi haittaluokkaan 1. Uskoisin, että tällaisia tapauksia on vuosittain satoja. Pitäkää huoli oikeuksistanne!

 

Mukavaa (talvista) viikon jatkoa!

 

Yst. terv. Joni S