Maksuton arvio

Jos olet tyytymätön Potilasvakuutuskeskuksen tai muun vakuutusyhtiön päätökseen, lähetä meille kopiot asiakirjoista, oma lyhyt selostuksesi ongelmasta yhteystietoineen sekä kopio kotivakuutuskirjasta, niin arvioimme maksutta etenemismahdollisuudet asiassasi. Otamme yhteyttä joko puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse, viimeistään noin 1-2 viikon kuluessa. Jos toimeksiantoa ei synny, asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti.

Kotivakuutuksen oikeusturvavakuutus kattaa suurimman osan toimistomme kuluista

Mikäli Sinulla on minkä tahansa vakuutusyhtiön kotivakuutuksessa oikeusturvavakuutus, se kattaa yleensä suurimman osan lautakuntavaiheen asianajokustannuksista. Vaativan asian ajamisesta asiakkaalle itselleen aiheutuva kustannus on yleensä noin 1.500 euroa, ja sen voi maksaa sopimuksen mukaan erissä.  Asiakkaalle annetaan ennen toimeksiantoa sitova hinta hänen itsensä maksettavaksi jäävästä laskusta. Huom! Vakuutusyhtiöt antavat kokemuksemme mukaan usein puhelimitse asiakkaille väärää tietoa kotivakuutuksen käytettävyydestä potilasvahinkoasioihin. Toimistomme selvittää aina oikeusturvavakuutuksen kattavuuden asiakkaan puolesta.

Toimistomme apu on kustannustehokasta ja palkkio suhteutetaan jutun intressiin. Saat aina kirjallisen etenemissuunnitelman ja palvelun tarkan enimmäishinnan etukäteen, kun lähetät asiakirjat maksuttomaan alkuarvioon. Pitkäaikaisen kokemuksemme ansiosta toimistomme hinta-laatusuhde on markkinoiden paras.

Liikennevahinkoasioissa myös kaskovakuutuksen oikeusturvavakuutus on käytettävissä. Työtapaturma-asioissa ammattiliittojen vakuutuksia voi käyttää, jos asia on menossa vakuutusoikeuteen. Kotivakuutuksen oikeusturvavakuutus ei ole käytettävissä työtapaturma-asioihin.

Jos Sinulla ei ole kotivakuutusta, niin voimme joissakin tapauksissa ajaa asiasi sosioekonomisista syistä alennetulla kiinteällä hinnalla tai myös voitetusta intressistä jälkikäteen kuitattavalla provisiopalkkiolla. Tällöin palvelumme on asiakkaalle maksutonta, ellei avullamme saavuteta hänelle rahallista hyötyä. Hoidamme myös joitakin periaatteellisesti tärkeitä asioita pro bono eli ilman asiakkaalle aiheutuvia kustannuksia.