Lakiasiaintoimistomme toimintatavat

Jos olet tekemässä valituksen vakuutusyhtiön päätöksestä potilasvahinko- tai muussa henkilövahinkoasiassa, tai haet muutosta Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätökseen, olet oikeassa paikassa. Lakiasiaintoimistomme laki- ja lääketieteen osaaminen sekä pitkä kokemus takaavat sinulle oikeudenmukaisen prosessin käsittelyn.

Toimi näin, jos valitus / muutoksenhaku on ajankohtainen

Oletko saanut huonon korvauspäätöksen? Voit pyytää meiltä maksuttoman arvion etenemismahdollisuuksista omassa muutoksenhaku- / valitusasiassasi. Asiasi lähtee liikkeelle maksuttomasta arviosta, joka on tehokkain tapa arvioida, onko toimistomme avusta odotettavissa asiakkaalle kustannustehokasta hyötyä.

 • Lähetä Potilasvakuutuskeskuksen tai muun vakuutusyhtiön korvauspäätökset, kotivakuutuksestasi tiedot (vakuutusyhtiön nimi ja vakuutuksen alkamisvuosi) sekä viimeisimmät lääkärinlausunnot tai muut potilasasiakirjat meille
 • sähköposti infopalvelu(at)potilasvahinkoapu.fi
 • Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy, Aleksis Kiven katu 20, 00500 HELSINKI
 • Puhelinnumeromme yleisiä tiedusteluja varten on 0400 420 220.

Otamme yhteyttä joko puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse, viimeistään noin 1-2 viikon kuluessa.

Apua potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätöksen muutoksenhakuun

Toimistomme erityisalaa on auttaa, kun haet muutosta Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätökseen. Toimistomme pystyy auttamaan tehokkaimmin heti ensimmäisen kielteisen Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätöksen jälkeen, siis ensimmäisen kerran asia liikenne- ja potilasvahinkolautakuntaan vietäessä.

Oikeudenkäynti on potilasvahinkoasioissa usein vain teoreettinen mahdollisuus, joka tulee kalliiksi ja vie vuosia. Siten lautakuntavaiheeseen kannattaa ehdottomasti panostaa “kaikki paukut”. Muutoksenhakuaika Potilasvakuutuskeskuksen päätöksistä on 1 vuosi.

Apua myös liikennevahinko-, lääkevahinko-, yksityistapaturma- ja muihin vakuutusasioihin

Lakiasiaintoimistomme hoitaa Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätöstä koskevien muutoksenhakuasioiden lisäksi vankalla ammattitaidolla liikennevahinkoasiat, lääkevahinkoasiat (myös rokotehaitat), yksityistapaturma-asiat, työtapaturma-asiat sekä muut vakuutusasiat.

Toimistollamme on vuosien kokemuksen perusteella kehittynyt tehokas ja huolellinen toimintatapa, jossa huomioidaan asian vaativuus ja intressin suuruus.

 • Noudatamme kaikessa toiminnassamme hyvää asianajotapaa.
 • Hoidamme asiat aina täysin luottamuksellisesti ja huolehdimme tietoturvasta.
 • Oikeusturvavakuutuksen kattavuus selvitetään prosessin aluksi aina asiakkaan puolesta.
 • Lisäksi hankimme kaiken tarpeellisen asiakirja- yms. aineiston.
 • Selvitämme asiakkaan oman näkemyksen perinpohjin, ja lisäksi mahdollista aiempaa ratkaisukäytäntöä.
 • Toimistollamme on mm. oma ratkaisuarkisto sekä runsaasti tietoa mm. muista ratkaistuista potilasvahinko-, liikennevahinko- ja lääkevahinkotapauksista.
 • Hyvin perustelluissa muutoksenhakukirjelmissä käymme läpi tapauksen kannalta olennaisimmat seikat.
 • Tarpeen mukaan, etenkin isomman intressin jutuissa konsultoimme asiantuntijalääkäriä. Kaikkein vaativimmissa tapauksissa olemme myös hankkineet ulkopuolisia asiantuntijalausuntoja dosentti/professori -tason lääkäreiltä.
 • Toimistomme kirjelmissä esitetään aina sekä lääketieteellisesti että oikeudellisesti hyvin perusteltu kritiikki Potilasvakuutuskeskuksen / muun vakuutusyhtiön korvauspäätöksiin, asiantuntijalausuntoihin sekä hoitavan tahon antamiin vastineisiin.
 • Teemme käsittelyn kaikissa vaiheissa tarkentavia kysymyksiä asiakkaillemme tarpeen mukaan.
 • Olemme aktiivisesti yhteydessä asiakkaaseen, sekä kaikkiin muihin tarvittaviin tahoihin – asiakkaan ei tarvitse itse huolehtia yhteydenpidosta.
 • Asiakas saa aina rauhassa tarkistaa ja kommentoida kaikki kirjelmäluonnokset, ja esittää niihin tarvittavia muutoksia.

Tutustu palveluihimme täällä, tai lue lisää maksuttomasta arviosta.