Toimintatapamme

Puhelinnumeromme yleisiä tiedusteluja varten on 0400 420 220. Voit myös lähettää asiaasi liittyvät potilasasiakirjat sekä Potilasvakuutuskeskuksen päätökset postitse tai sähköpostitse (infopalvelu(at)potilasvahinkoapu.fi) maksutonta alkuarviota varten. Tämä on yleensä tehokkain tapa arvioida, onko toimistomme avusta odotettavissa asiakkaalle kustannustehokasta hyötyä. Otamme yhteyttä joko puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse, viimeistään noin 1-2 viikon kuluessa.

Toimistomme erityisalaa on auttaa, kun haet muutosta Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätökseen. Toimistomme pystyy auttamaan tehokkaimmin heti ensimmäisen kielteisen Potilasvakuutuskeskuksen päätöksen jälkeen, siis ensimmäisen kerran asia lautakuntaan vietäessä. Oikeudenkäynti on potilasvahinkoasioissa usein vain teoreettinen mahdollisuus, joka tulee kalliiksi ja vie vuosia. Siten lautakuntavaiheeseen kannattaa panostaa. Muutoksenhakuaika 1.1.2021 jälkeen annetuista päätöksistä on vain 1 vuosi, kun tätä aiemmista päätöksistä muutoksenhakuaika oli 3 vuotta.

Toimistollamme on vuosien kokemuksen perusteella kehittynyt tehokas ja huolellinen toimintatapa, jossa huomioidaan asian vaativuus ja intressin suuruus.

Selvitämme asiakkaan puolesta aina oikeusturvavakuutuksen kattavuuden ja hankimme kaiken tarpeellisen asiakirja- yms. aineiston. Selvitämme asiakkaan oman näkemyksen lisäksi mahdollista aiempaa ratkaisukäytäntöä. Toimistollamme on mm. oma ratkaisuarkisto sekä runsaasti tietoa muista ratkaistuista potilasvahinkotapauksista. Hyvin perustelluissa muutoksenhakukirjelmissä käymme läpi tapauksen kannalta olennaisimmat seikat. Tarpeen mukaan, etenkin isomman intressin jutuissa konsultoimme asiantuntijalääkäriä. Kaikkein vaativimmissa tapauksissa olemme myös hankkineet ulkopuolisia asiantuntijalausuntoja dosentti/professori -tason lääkäreiltä.

Toimistomme kirjelmissä esitetään aina sekä lääketieteellisesti että oikeudellisesti hyvin perusteltu kritiikki Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätöksiin, asiantuntijalausuntoihin sekä hoitavan tahon antamiin vastineisiin. Teemme käsittelyn kaikissa vaiheissa tarkentavia kysymyksiä asiakkaillemme tarpeen mukaan. Asiakkaan ei tarvitse itse huolehtia yhteydenpidosta. Asiakas saa aina rauhassa tarkistaa ja kommentoida kaikki kirjelmäluonnokset, ja esittää niihin tarvittavia muutoksia.