Työtapaturmat

Työtapaturmissa vammautuneiden oikeudet vahingonkorvauksiin saattavat joskus olla mutkikkaita kysymyksiä, ja niissä tarvitaan oikeudellisen tietämyksen lisäksi myös lääketieteellistä asiantuntemusta. Etenkin työkyvyttömyyttä koskevat syy-yhteyskysymykset voivat olla hyvin vaativia. Niissä voi olla kyse henkilön lopun eliniän toimeentulosta. Ajamme tällaisia asioita vankalla kokemuksella ja asiantuntemuksella vakuutusoikeudessa ja tarvittaessa käräjäoikeuksissa ympäri Suomen.