Potilasvahingot ja hoitovirheet

Jos epäilet potilasvahinkoa (hoitovirhe, hoitohaitta), tee matalalla kynnyksellä potilasvahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle. Potilasvahinkoilmoituslomakkeen löydät täältä.

Jos saat Potilasvakuutuskeskuksesta kielteisen tai huonon korvauspäätöksen, ota pian yhteyttä toimistoomme. Olemme hoitaneet potilasvahinkoasioita vuodesta 2007 lukien.

Suomen kokeneimman potilasvahinkoasioiden hoitoon erikoistuneen toimistomme ydinosaamista on valittaminen Potilasvakuutuskeskuksen päätöksistä liikenne- ja potilasvahinkolautakuntaan, mikä on käytännössä ainoa tehokas muutoksenhakumahdollisuus. Tähän kannattaa panostaa! Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta on käytännössä ylin ratkaiseva elin potilasvahinkoasioissa ja sen päätökset ovat lopullisia. Oikeudenkäynti ei ole yleensä realistinen mahdollisuus potilasvahinkoasioissa.

Toimistomme pystyy auttamaan tehokkaimmin heti ensimmäisen kielteisen Potilasvakuutuskeskuksen päätöksen jälkeen, siis ensimmäisen kerran asia lautakuntaan vietäessä. Huom! Valitusaika Potilasvakuutuskeskuksen päätöksistä on vain 1 vuosi.

Potilasvakuutuskeskuksen päätökseen kannattaa usein hakea muutosta

Potilasvahinkoilmoituksia tehtiin vuonna 2021 maassamme noin 9.206 kpl. Hylkäysprosentti ensivaiheessa oli peräti 75,9 %, Potilasvakuutuskeskus suurena vakuutuslaitoksena ei toimi aukottomasti. Useat lain mukaan korvauksiin oikeutetut henkilöt jäävät ilman kokenutta asiantuntija-apua niitä vaille. Potilasvakuutuskeskuksen päätökseen kannattaa usein hakea muutosta.
Toimistomme asiantuntevasta lakimiesavusta voi olla suurta hyötyä, kun harkitset asian viemistä liikenne- ja potilasvahinkolautakuntaan.


Mikä on potilasvahinko ja mitä voin tehdä?

Potilasvakuutuslain mukaan potilasvahinko on potilaalle terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutunut henkilövahinko, jonka tulee olla syy-yhteydessä potilaan tutkimiseen, hoitamiseen tai niiden laiminlyöntiin.

Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti korvaustoiminnasta ja korvaa potilasvahinkolain perusteella potilasvahingot (hoitovirheet, hoitohaitat).

Toimistomme auttaa Potilasvakuutuskeskuksen kielteisestä tai huonosta korvauspäätöksestä valittamisessa.

Toimistomme pystyy auttamaan tehokkaimmin heti ensimmäisen kielteisen Potilasvakuutuskeskuksen päätöksen jälkeen, siis ensimmäisen kerran asiaa liikenne- ja potilasvahinkolautakuntaan vietäessä. Huom! Valitusaika Potilasvakuutuskeskuksen päätöksistä on 1 vuosi.

Mikäli vasta epäilet potilasvahinkoa, tee potilasvahinkoilmoitus Potilasvakuutuskeskukseen. Potilasvahinkoilmoituslomakkeen löydät täältä.

Toimintatapamme hoitovirhe- ja potilasvahinkoasioissa

Hoitovirhe- ja potilasvahinkotapauksissa yhdistyvät lääketiede ja lainsäädäntö, ja ne vaativat siksi lakimiehiltä vahvaa erikoistumista. Toimistollamme on vuosien kokemuksen perusteella kehittynyt huolellinen ja tehokas toimintatapa, jossa huomioidaan yksilöllisesti kunkin tapauksen vaativuus ja intressin suuruus.

Toimistomme pystyy auttamaan tehokkaimmin heti ensimmäisen kielteisen Potilasvakuutuskeskuksen päätöksen jälkeen, siis ensimmäisen kerran asiaa liikenne- ja potilasvahinkolautakuntaan vietäessä. Huom! Valitusaika Potilasvakuutuskeskuksen päätöksistä on vain 1 vuosi.

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta on käytännössä ylin ratkaiseva elin potilasvahinkoasioissa ja sen päätökset ovat lopullisia. Oikeudenkäynti ei ole yleensä realistinen mahdollisuus potilasvahinkoasioissa.

Toimintatapamme lautakuntamenettelyssä

  • Selvitämme asiakkaan puolesta aina oikeusturvavakuutuksen kattavuuden ja hankimme kaiken tarpeellisen asiakirja- yms. aineiston.
  • Selvitämme asiakkaan oman näkemyksen lisäksi mahdollista aiempaa liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan ratkaisukäytäntöä. Toimistollamme on mm. oma ratkaisuarkisto sekä runsaasti tietoa muista ratkaistuista potilasvahinkotapauksista.
  • Hyvin perustelluissa muutoksenhakukirjelmissä käymme läpi tapauksen kannalta olennaisimmat seikat.
  • Tarpeen mukaan, etenkin isomman intressin potilasvahinkotapauksissa konsultoimme asiantuntijalääkäreitä.
  • Toimistomme kirjelmissä esitetään aina sekä lääketieteellisesti että oikeudellisesti hyvin perusteltu kritiikki Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätöksiin, asiantuntijalausuntoihin sekä hoitavan tahon antamiin vastineisiin.
  • Teemme tarkentavia kysymyksiä asiakkaillemme. Asiakas saa aina rauhassa tarkistaa ja kommentoida kaikki kirjelmäluonnokset, ja esittää niihin tarvittavia muutoksia.

Lue lisää toimintatavoistamme potilasvahinko- ja hoitovirhetapauksissa!

Oikeudenkäynti potilasvahinko- ja hoitovirhetapauksissa kannattaa vain harvoin

Suomessa potilasvahinko- ja muiden vakuutusasioiden vieminen kalliiseen ja aikaa vievään käräjäoikeuskäsittelyyn on kannattavaa vain täysin poikkeuksellisesti. Oikeudenkäyntiin liittyy aina huomattava kuluriski, sillä hävinnyt osapuoli joutuu pääsääntöisesti korvaamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut.

Oikeudenkäynnin kannattavuuden arvioiminen on hyvin vaativaa ja edellyttää lakimieheltä laajaa kokemusta juuri näiden asioiden ratkaisukäytännöstä, mitä asianajajilla tai muilla lakimiehillä ei yleensä ole mm. siksi, koska lautakunnan ratkaisukäytäntö ei ole julkista. Toimistollamme on tietoa tuhansien potilasvahinkotapausten ratkaisuista.

Ensisijaisesti potilasvahinkoasioissa haetaan muutosta pyytämällä ratkaisusuositusta liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalta. Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta on käytännössä ylin ratkaiseva elin potilasvahinkoasioissa ja sen päätökset ovat lopullisia.

Potilasvahinko- tai hoitovirhetapauksessa valittaminen: kotivakuutuksen oikeusturvavakuutus apuun

Jos olet kohdannut hoitovirheen tai muun potilasvahingon ja aiot valittaa Potilasvakuutuskeskuksen päätöksestä, saatat miettiä asiantuntija-avun hintaa. Sinun on hyvä tietää, että kaikkien vakuutusyhtiöiden kotivakuutuksen oikeusturvavakuutukset kattavat suurimman osan kuluistamme vietäessä asia liikenne-ja potilasvahinkolautakuntaan. Selvitämme aina oikeuturva vakuutuksen kattavuuden puolestasi.

Annamme etukäteen sitovan hinnan asiakkaan maksettavaksi jäävästä omakustannusosuudesta. Vaativassa asiassa asiakkaalle maksettavaksi jäävä omakustannusosuus on yleensä noin 1.500 euroa, ja sen voi maksaa koroitta erissä.

Jos Sinulla ei ole kotivakuutusta, niin voimme joissakin tapauksissa ajaa asiasi myös voitetusta intressistä jälkikäteen kuitattavalla palkkiolla.

Pyydä meiltä maksuton arvio potilasvahinkoasiastasi