Lakiasiaintoimisto Suomen Vakuutusapu
Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy
Aleksis Kiven katu 20, katutaso
00500 HELSINKI

Etusivu

Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy on ainoa lakitoimisto maassamme, joka on keskittynyt erityisesti potilasvahinkojen korvauskysymyksiin ja terveydenhuollon juridiikkaan. Tarjoamme korkealaatuisia ja luotettavia asiantuntijapalveluita potilaille ja heidän omaisilleen valtakunnallisesti.

Vuodesta 2007 lukien olemme auttaneet jo yli 2.500 asiakasta. Kaikista potilasvahinkolautakunnassa lakimiesten avulla ajetuista jutuista suurin osa on toimistomme hoitamia. Toimistomme avulla yli 50 % Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätöksistä on saatu muuttumaan asiakkaillemme myönteisemmiksi.

Menestymisen kannalta on olennaista, että toimistomme pääsee auttamaan asiakasta heti Potilasvakuutuskeskuksen päätöksen jälkeen.

Saitko potilasvakuutuksesta kielteisen korvauspäätöksen? Lähetä asiakirjat meille, arvioimme maksutta etenemismahdollisuudet asiassasi.

Toimistomme käyttäminen on kustannustehokasta ja asiakkaillemme usein erittäin kannattavaa.

Kaikkien vakuutusyhtiöiden kotivakuutukset kattavat 80-85 % kuluistamme vietäessä asia potilasvahinkolautakuntaan. Varmistamme aina vakuutuksen kattavuuden puolestasi.

Huom! Potilasvahinkoasioissa on käytännössä vain yksi tehokas muutoksenhakumahdollisuus: asian vieminen ensimmäistä kertaa lautakuntaan. Siihen kannattaa panostaa!

Mikäli olet epävarma miten asiassasi kannattaisi edetä, ota yhteyttä toimistoomme, niin selvitämme ongelmasi luonteen.

Maksuton arvio

kuvaJos olet tyytymätön Potilasvakuutuskeskuksen tai muun vakuutusyhtiön päätökseen, lähetä meille kopiot asiakirjoista, oma lyhyt selostuksesi ongelmasta yhteystietoineen sekä kopio kotivakuutuskirjasta, niin arvioimme maksutta etenemismahdollisuudet asiassasi.

Mikäli Sinulla on minkä tahansa vakuutusyhtiön kotivakuutuksessa oikeusturvavakuutus, se kattaa 80-85 % lautakuntavaiheen asianajokustannuksista. Huom! Vakuutusyhtiöt antavat kokemuksemme mukaan usein puhelimitse asiakkaille väärää tietoa kotivakuutuksen käytettävyydestä potilasvahinkoasioihin! Toimistomme selvittää aina oikeusturvavakuutuksen kattavuuden asiakkaan puolesta.

Liikennevahinkoasioissa myös kaskovakuutuksen oikeusturvavakuutus on käytettävissä. Työtapaturma-asioissa ammattiliittojen vakuutuksia voi käyttää, jos asia on menossa vakuutusoikeuteen.

Jos Sinulla ei ole kotivakuutusta, niin voimme joissakin tapauksissa ajaa asiasi myös voitetusta intressistä jälkikäteen kuitattavalla provisiopalkkiolla. Tällöin palvelumme on asiakkaalle maksutonta, ellei avullamme saavuteta hänelle rahallista hyötyä. Hoidamme myös joitakin periaatteellisesti tärkeitä asioita pro bono eli ilman asiakkaalle aiheutuvia kustannuksia.

Henkilöt

varatuomari Joni Siikavirta
Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy:n on perustanut ja sen toiminnasta vastaa varatuomari Joni Siikavirta (synt. 1975 Suonenjoella). Hän valmistui oikeustieteen kandidaatiksi/maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2000 ja suoritti juridiikan opintoja myös Upsalan ja Maastrichtin yliopistoissa v. 1998-1999, aiheena mm. kuluttajansuojaoikeus. Joni Siikavirta on ollut potilasvahinkolautakunnan päätoiminen lakimies vuosina 2003-2007 ja hän on työskennellyt myös kuluttajariitalautakunnassa ja liikennevahinkolautakunnassa. Lisäksi hän on työskennellyt lakimiestehtävissä mm. Länsi-Suomen lääninhallituksessa ylitarkastajana kilpailu- ja kuluttajaosastolla, Tuusulan käräjäoikeudessa ja Savonlinnan maistraatissa. T:mi Lakiasiaintoimisto Joni Siikavirta on toiminut vuoden 2003 alusta lukien. Siikavirralla on lisäksi yli kymmenen vuoden kokemus vapaaehtoistyöstä rikosten ja riitojen sovittelutoiminnasta Helsingin kaupungin sosiaaliviraston palveluksessa. Harrastuksenaan hän on mm. toiminut potkunyrkkeilytuomarina MM-tasolla saakka.

Joni Siikavirta on luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ovat velvollisia noudattamaan samanlaisia ammattieettisiä sääntöjä kuin asianajajat ja julkiset oikeusavustajat. Toimintaamme valvoo oikeuskanslerin lisäksi Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta sekä oikeudenkäyntiavustajalautakunta.
Linkki: Oikeudenkäyntiavustajaluettelo
varatuomari Martti Mikkonen
Toimistomme yhteistyökumppanina ja konsultoivana lakimiehenä toimii varatuomari Martti Mikkonen, joka on ollut aiemmin mm. Liikennevakuutuskeskuksen / Potilasvakuutuskeskuksen palveluksessa. Hänellä on yli 25-vuotinen monipuolinen kokemus potilasvahinkoasioista. Martin erityisosaamiseen kuuluu vahingonkorvausoikeudellisten asioiden lisäksi toimistomme yhteiskuntasuhteiden hoito ja toiminnan kehittäminen. Hän on osallistunut useiden liikennevakuutusta ja potilasvakuutusta koskevien teosten kirjoittamiseen. Hän on ollut toimistomme apuna miltei alusta alkaen. Hän on myös aktiivisesti mukana terveydenhuollon asiantuntijana mm. Kuluttajaliiton toiminnassa kuluttajien ja potilaiden näkökulmasta.
Toimistomme yleislääketieteen asiantuntijalääkärinä toimii Risto Laitila. Risto on tullut kaikille tutuksi YLE:n Akuuttiohjelman mainiona TV-lääkärinä. Risto on harjoittanut lääkärin ammattia jo 30 vuotta. Hän pitää yksityisvastaanottoa ja tekee kirjallista kansanterveystyötä mediassa. Hän on siirtämässä vastaanottoaan osin myös virtuaaliseksi. Toimistomme toimittaa myös hoidon asianmukaisuuteen liittyvää Riston kysymyspalstaa Facebookissa.
Neurologian asiantuntijanamme toimii erikoislääkäri Ari Saarinen. Ari toiminut lääkärinä jo 40 vuotta, vuodesta 1980 lähtien neurologina. Hän on työskennellyt mm. ylilääkärinä Kainuun keskussairaalassa ja Rokuan kuntokeskuksessa. Viimeiset vuodet hän on pitänyt yksityisvastaanottoa Hämeenlinnassa. Arilla on runsaasti kokemusta mm. aivoverenkiertohäiriöiden akuuttihoidosta liuotushoitoineen, hermoston kasvaimista ja tulehduksista, parkinsonintaudista, elimellisistä unihäiriöistä, hermokivun hoidosta, muistisairauksista ja muista rappeuttavista aivosairauksista.
oikeusnotaari Erika Erämaa
Lakimies, oikeustieteen maisteri Erika Erämaa (s. 1991) on työskennellyt toimistomme palveluksessa jo opiskeluaikana, keväästä 2014 lähtien. Hän syventyi opinnoissaan hallinto-oikeuden ohella erityisesti vahingonkorvausoikeuteen sekä lääkintä- ja bio-oikeuteen. Valmistuessaan hänet palkittiin parhain arvosanoin suoritetusta tutkinnosta. Erikalle on toimistossamme työskentelyn aikana karttunut runsaasti kokemusta potilasvahinkoasioiden hoitamisesta, ja hänen tehtäväkenttäänsä kuuluvat myös erityisesti hammaslääketieteelliset sekä ortopediset potilasvahinkoasiat ja viallisiin tekoniveliin liittyvät tuotevastuuasiat sekä lääkevahinkoasiat. Puh. 040 1622 104.
Lakimies, oikeustieteen maisteri Hanna Kaisa Heikkilä
Lakimies, oikeustieteen maisteri Hanna Kaisa Heikkilä (s. 1978). Hanna Kaisa on aiemmalta koulutukseltaan myös sosionomi (AMK) ja hän onkin toimistomme sosiaalivakuutuksen asiantuntija. Hanna Kaisalla on pitkä työkokemus rikos- ja riita-asioiden sovittelun parissa, lisäksi maisteriopintoihin liittyen hän on työskennellyt myös aluehallintovirastossa sosiaalioikeudellisten asioiden parissa sekä Helsingin syyttäjänvirastossa. Opinnoissaan Hanna Kaisa perehtyi erityisesti lääkintä- ja bio-oikeuteen, rikosoikeuteen sekä vanhemmuuden määräytymiseen liittyviin juridisiin kysymyksiin. Hanna Kaisan erikoisalaa on valmistella erityisesti ansionmenetyskorvauksiin, naistentauteihin ja synnytyksiin sekä neurologiaan liittyviä potilasvahinkoasioita. Puh. 040 1922 511.
Lakimies, oikeustieteen maisteri Jatta Kalliokoski (s. 1990). Jatta on aiemmin työskennellyt mm. Valvirassa, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastoissa sekä asianajo-/lakiasiaintoimistoissa. Jatta syventyi opinnoissaan erityisesti hyvitykseen potilaan itsemääräämisoikeuden loukkaustilanteissa. Hänen erityisalueenaan on valmistella mm. aivovammoihin, syöpätauteihin ja liikennevahinkoihin liittyviä asioita. Puh. 040 6700 734.
Lakimies, oikeustieteen maisteri, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja  Mari Varjus (s.1988). Marilla on aiempaa kokemusta mm. ihmisoikeuskysymyksiin erikoistuneen lakiasiaintoimiston palveluksessa. Marin erikoisalaa ovat mm. korvausten määriin liittyvät asiat, lääkevahinkoasiat ja yksityisiin tapaturmavakuutuksiin ja muihin vakuutussopimuksiin liittyvät riidat. Puh 040 7677 452
oikeustieteen maisteri Henri Telkki
Erityisesti yksityisiin sopimusperusteisiin vakuutusasioihin keskittyneenä lakimiehenämme toimii oikeustieteen maisteri Henri Telkki (s. 1977). Henri on ollut toimistomme palveluksessa jo vuonna 2008. Hän on työskennellyt vuosien varrella mm. kansainvälisissä suuryritysten vastuullisuutta tutkivissa kansalaisjärjestöissä sekä kuluttajariitalautakunnassa ja Kilpailu- ja kuluttajavirastossa.  

Yhteystiedot

Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy
Aleksis Kiven katu 20 katutaso
00500 HELSINKI

Sähköposti: infopalvelu@potilasvahinkoapu.fi tai
etunimi.sukunimi@potilasvahinkoapu.fi

Internet: www.potilasvahinkoapu.fi

Maksullinen palvelupuhelin oikeudellista neuvontaa varten 0600-10112 (2,88 €/min + pvm).
Normaalihintainen puhelinnumero toimistoamme koskevia yleisiä tiedusteluja varten 0400 420 220.

Y-tunnus: 2119926-6

Toimitusjohtaja: varatuomari Joni Siikavirta

Toimistomme vastaanottotilat sijaitsevat Helsingissä osoitteessa Aleksis Kiven katu 20, katutaso.
HUOM! Sovithan tapaamisesta etukäteen.

Toimistollamme on mahdollisuus järjestää lakimiehen vastaanotto tarvittaessa myös tietyillä muilla paikkakunnilla.

Asiakastyytyväisyys ja oikeusturva

kuvaJokainen asiakkaamme voi luottaa siihen, että vaikeatkin asiat selvitetään perusteellisesti. Asiakastyytyväisyytemme on tutkitusti huippuluokkaa.

Toimistomme yhteistyökumppaneita ovat mm. Aivovammaliitto Ry www.aivovammaliitto.fi ja Suomen Potilasliitto Ry www.potilasliitto.fi

Jos olet tyytymätön toimistomme palveluun, voit saattaa toimeksiantoa koskevan erimielisyyden maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi) ja sen jälkeen tarvittaessa kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi), mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla.

Yksityisistä asianajopalveluista potilasvahinkoasioissa

Suomessa potilasvahinko- ja muiden vakuutusasioiden vieminen kalliiseen ja aikaa vievään oikeuskäsittelyyn on kannattavaa vain poikkeuksellisesti. Oikeudenkäyntiin liittyy aina huomattava kuluriski, sillä hävinnyt osapuoli joutuu pääsääntöisesti korvaamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäynnin kannattavuuden arvioiminen on hyvin vaativaa ja edellyttää lakimieheltä laajaa kokemusta juuri näiden asioiden ratkaisukäytännöstä, mitä asianajajilla tai muilla lakimiehillä ei yleensä ole mm. siksi, koska lautakunnan ratkaisukäytäntö ei ole julkista.

Turhien kuluriskien välttämiseksi on tärkeää, että vahinkoasiassaan lakiapua tarvitseva kääntyy mahdollisimman varhaisessa vaiheessa toimistomme puoleen. Paikallisten yleisjuridiikkaan, tavanomaisiin vahingonkorvausasioihin tai rikosasioihin keskittyneiden toimistojen tiedot ja kokemus monimutkaisista henkilövahinkoasioista ovat usein hyvin vähäisiä. Asianajosta ilman tarkkaa erikoistumista aiheeseen voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä.
Toimistomme asiakkaat ovat aivan koko maasta. Meillä on laaja tietämys vaativaa erityisosaamista edellyttävästä henkilövahinkojuridiikasta, ja pystymme arvioimaan mikä etenemistapa on asiakkaan kannalta järkevin ja riskittömin. Lainopillisen asiantuntemuksen lisäksi toimistollamme on käytettävissään mm. lääketieteen ja kirurgian asiantuntemusta.

Vuosien 2007-2017 aikana hoitamistamme, lopullisesti ratkaistuista potilasvahinkoasioista olemme saaneet asiakkaallemme myönteisen muutoksen Potilasvakuutuskeskuksen päätöksiin miltei kolme kertaa useammin kuin tilastojen mukaan keskimäärin tapahtuu. Toimistomme asiakastyytyväisyys on myös tutkitusti huippuluokkaa.

Potilasvahingot

Potilasvahingot ovat arkipäivää kaikissa sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja yksityisillä lääkäriasemilla. Potilasvahinko voi kohdata kenet tahansa. Kun potilasvahinko sattuu, on tärkeää, että vahingonkärsineet saavat oikeudenmukaisen ja asiallisen kohtelun.

Potilasvahinkoilmoituksia tehtiin vuonna 2016 maassamme noin 8.000 kpl. Hylkäysprosentti ensivaiheessa oli peräti yli 70 %. Potilasvakuutuskeskus suurena vakuutuslaitoksena ei toimi aukottomasti. Useat lain mukaan korvauksiin oikeutetut henkilöt jäävät ilman kokenutta asiantuntija-apua niitä vaille. Potilasvakuutuskeskuksen päätökseen kannattaa usein hakea muutosta. Toimistomme asiantuntevasta lakimiesavusta voi olla suurta hyötyä, kun harkitset asian viemistä potilasvahinkolautakuntaan. Toimistomme erityisalaa on auttaa, kun potilas hakee muutosta Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätökseen.

Potilasvahinkoilmoitus kannattaa yleensä tehdä itse tai jonkun läheisen avustamana. Siihen ei tarvitse lakimiesapua. Ilmoituslomake löytyy toimistomme internetsivuilta, ks. alla. Ilmoituksessa riittää omin sanoin selostettu lyhyt kuvaus tapahtuneesta ja epäilemistään hoidon virheistä tai puutteista (mitä tapahtui, missä ja milloin). Huom! Jos hoitoa on annettu useassa eri hoitopaikassa, kannattaa niiden jokaisen osalta täyttää erillinen lomake, jotta asia tutkitaan asianmukaisessa laajuudessa Potilasvakuutuskeskuksessa.

Hoidon saantiin liittyvät ongelmat selviävät parhaiten potilasasiamiehen kautta. Jos Potilasvakuutuskeskuksen päätös on kielteinen, ja asia vaatii asianajoa eli oikeudellista avustamista, on kokeneen lakimiehen apu tarpeen. Suosittelemme silloin kääntymistä mahdollisimman pian toimistomme puoleen. Asian vieminen potilasvahinkolautakuntaan vaatii usein menestyäkseen huolellista ja asiantuntevaa selvittämistä, mikä on toimistomme erikoisalaa.

Puhelinpalvelu

kuva"Ensiavun" asiassasi saat nopeimmin valtakunnallisesta puhelinpalvelunumerosta 0600-10112 (2,88 e /min + pvm.). Saat ripeää ja henkilökohtaista palvelua. Jokaiseen puheluun vastaa oikeudellis-lääketieteellisiin asioihin perehtynyt, vuosien kokemuksen omaava lakimies.

Puhelinpalveluaikamme on ma-pe klo 9–17

Toimistomme lahjoittaa kuukausittain osan puhelinpalvelun tuotosta Unicefille.

Potilasvahinkoilmoituksen tekeminen

Vuosien kokemuksen perusteella toimistomme on laatinut vahinkoilmoituslomakkeesta virallisesta versiosta parannetun version, joka on ohessa. Suosittelemme käyttämään toimistomme lomaketta, koska se edesauttaa asian laajempaa tutkimista Potilasvakuutuskeskuksessa. Potilasvahinkoilmoitus2017.pdf

Potilasvahinkoilmoitus kannattaa tehdä aina, jos epäilee hoidon olleen puutteellista. Vain siten asia tulee tutkituksi. Potilasvahinkoilmoituksen tekeminen onnistuu helposti potilaalta itseltään tai hänen omaisiltaan, eikä lakimiesavusta ole tässä vaiheessa yleensä kustannustehokasta hyötyä. Vahinkoilmoituslomakkeita löytyy Potilasvakuutuskeskuksen internet-sivuilta. Lomakkeen mukana tulostuvat myös täyttöohjeet. Vahinkoilmoitusta voi tarvittaessa jatkaa eri liitteelle.

Tärkeintä vahinkoilmoituksen teossa on kertoa lyhyesti omin sanoin, mitä tapahtui, missä ja milloin. Asia kannattaa kertoa sellaisena, kuin sen on itse kokenut. Jos potilasinformaatio on ollut puutteellista, niin siitäkin kannattaa kertoa. Mikäli hoitopaikkoja on ollut useita, kannattaa niistä kaikista täyttää erillinen vahinkoilmoituslomake.

Kokemuksemme mukaan kritisoitavaa voi usein olla muussakin osassa hoitoa kuin siinä, minkä potilas on itse tunnistanut. Tämän vuoksi on tärkeää, että Potilasvakuutuskeskus tutkii asian koko hoitoketjun osalta.

Jos Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätös on kielteinen tai potilasvakuutuksesta maksetut korvaukset tuntuvat pieniltä, kannattaa asia saattaa potilasvahinkolautakunnan arvioitavaksi. Siinä vaiheessa toimistomme apu voi parantaa menestymismahdollisuuksia olennaisesti. Huom! Potilasvahinkoasioissa on käytännössä vain tämä yksi tehokas muutoksenhakumahdollisuus, minkä vuoksi siihen kannattaa panostaa. Oikeudenkäynti on realistinen keino vain hyvin harvoin. Otathan siis yhteyttä toimistoomme jo, kun harkitset valittamista Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätöksestä potilasvahinkolautakuntaan.

Normaali toimintatapamme

"Ensiavun" asiassasi saat nopeimmin valtakunnallisesta puhelinpalvelunumerosta 0600-10112 (2,88 e/min + pvm). Saat luotettavaa ja henkilökohtaista palvelua. Jokaiseen puheluun vastaa oikeudellis-lääketieteellisiin asioihin perehtynyt kokenut lakimies. Normaalihintainen puhelinnumero yleisiä tiedusteluja varten 0400 420 220.

Voit myös lähettää asiaasi liittyvät potilasasiakirjat sekä Potilasvakuutuskeskuksen päätökset postitse tai sähköpostitse maksutonta alkuarviota varten. Tämä on yleensä tehokkain tapa arvioida, onko toimistomme avusta odotettavissa asiakkaalle kustannustehokasta hyötyä. Otamme yhteyttä joko puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse, viimeistään noin 1-2 viikon kuluessa.

Toimistomme erityisalaa on auttaa, kun haet muutosta Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätökseen. Toimistomme pystyy auttamaan tehokkaimmin heti ensimmäisen kielteisen Potilasvakuutuskeskuksen päätöksen jälkeen, siis ensimmäisen kerran asia lautakuntaan vietäessä. Oikeudenkäynti on potilasvahinkoasioissa usein vain teoreettinen mahdollisuus, joka tulee kalliiksi ja vie vuosia. Siten lautakuntavaiheeseen kannattaa panostaa.

Toimistollamme on vuosien kokemuksen perusteella kehittynyt tehokas ja huolellinen toimintatapa, jossa huomioidaan asian vaativuus ja intressin suuruus.

Selvitämme asiakkaan puolesta aina oikeusturvavakuutuksen kattavuuden ja hankimme kaiken tarpeellisen asiakirja- yms. aineiston. Selvitämme asiakkaan oman näkemyksen lisäksi mahdollista aiempaa ratkaisukäytäntöä. Toimistollamme on mm. oma ratkaisuarkisto sekä runsaasti tietoa muista ratkaistuista potilasvahinkotapauksista. Hyvin perustelluissa muutoksenhakukirjelmissä käymme läpi tapauksen kannalta olennaisimmat seikat. Tarpeen mukaan, etenkin isomman intressin jutuissa konsultoimme asiantuntijalääkäriä. Kaikkein vaativimmissa tapauksissa olemme myös hankkineet ulkopuolisia asiantuntijalausuntoja dosentti/professori -tason lääkäreiltä.

Toimistomme kirjelmissä esitetään aina sekä lääketieteellisesti että oikeudellisesti hyvin perusteltu kritiikki Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätöksiin, asiantuntijalausuntoihin sekä hoitavan tahon antamiin vastineisiin. Teemme käsittelyn kaikissa vaiheissa tarkentavia kysymyksiä asiakkaillemme. Asiakas saa aina rauhassa tarkistaa ja kommentoida kaikki kirjelmäluonnokset, ja esittää niihin tarvittavia muutoksia.

Muut vahingot

Potilasvahinkoasioiden lisäksi autamme vankalla kokemuksella liikennevahingoissa ja muissa kaikissa muissa asioissa vakuutusyhtiöitä vastaan. Hoidamme myös tietyin edellytyksin törkeitä rikosasioita, joissa vastapuolena on sairaala, lääkärit tai muut terveydenhuollon toimintayksiköt (kuolemantuottamukset, vammantuottamukset, tietosuoja-asiat).

Mikäli yksityisen lääkäriaseman, hammaslääkärin, hammasteknikon, plastiikkakirurgin tms. palveluissa on virhe, voi potilaalla olla oikeus vaatia esim. hinnanalennusta tai vahingonkorvausta suoraan palveluntarjoajalta sopimusoikeudellisilla perusteilla. Hoidamme myös tällaiset asiat.

Vialliset tekonivelet

Toimistomme hoitaa viallisiin metalli-vastaan-metalli -tekoniveliin (esim. ASR) liittyviä korvausvaatimuksia vahingonkärsineiden puolesta. Julkisuudessa on ollut esillä mm. ASR -lonkkatekonivelten aiheuttamat ongelmat, joiden seurauksena on jouduttu tekemään paljon uusintaleikkauksia. Kyseisten tekonivelten markkinoija DePuy Orthopaedics on ilmoittanut poistavansa markkinoilta tämän pinnoitetekonivelmallin ja vastaavaa metallista liukuparia hyödyntävän, lonkan perinteisissä tekonivelleikkauksissa käytettävän ASR XL-kuppijärjestelmän.

DePuy on ilmoittanut korvaavansa ASR-tekonivelten seurannasta ja hoidosta aiheutuneet kulut. Näkemyksemme mukaan kyseisillä tekonivelillä hoidetuilla potilailla on kuitenkin tuotevastuulain ja vahingonkorvauslain nojalla oikeus saada hoitokulujen lisäksi kärsimänsä vahinko kokonaan korvatuksi. Tämä tarkoittaa korvausta myös ylimääräisestä ansionmenetyksestä, kivusta ja särystä, kosmeettisesta haitasta sekä pysyvästä haitasta.

Toimistomme auttaa vahingonkärsineitä vaatimaan korvauksia. Voimme ensisijaisesti auttaa niitä henkilöitä, joille viallinen tekonivel on jo vaihdettu tai vaihdon ajankohta on tiedossa.

Suomessa korvauksia ei ole käytännössä mahdollista hakea ryhmänä (joukkokanne), vaan asian ajaminen edellyttää toimeksiantoa kultakin vahingonkärsineeltä erikseen ja asiat ratkaistaan yksittäistapauksittain. Toimistomme kokemus juuri näistä asioista antaa asiakkaillemme synergiaetuja ja luo samalla kustannustehokkuutta.

Mikäli tarvitset apua korvausten hakemisessa, voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä meille postitse kopiot: 1) tekonivel-hoitoon liittyvistä potilasasiakirjoista, 2) kotivakuutuksen vakuutuskirjasta, 3) oman lyhyen selostuksen tekonivelestä Sinulle aiheutuneesta vahingosta, sekä 4) yhteystietosi.

Yhteydenotto on maksuton eikä sido mihinkään. Alustavan asiaan tutustumisen jälkeen sovimme kunkin henkilön kanssa erikseen mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Otamme tietonsa lähettäneisiin yhteyttä noin 2-4 viikon kuluessa kirjeen saapumisesta.

Lääkevahingot

Lääkkeiden käyttäjille aiheutuneita yllättäviä haittavaikutuksia korvataan lääkevahinkovakuutuksesta. Lääkevahingot voivat olla erittäin vakaviakin. Toimistomme arvion mukaan lääkevahingot ovat tällä hetkellä todella alidiagnosoituja, eli vain jäävuoren huippu todetaan ja korvataan.

Korvausta epäilemästäsi lääkevahingosta voit hakea vahinkoilmoituslomakkeella Suomen Keskinäiseltä Lääkevahinkovakuutusyhtiöltä. Jos vakuutusyhtiön korvauspäätös on kielteinen tai korvaukset liian pieniä, toimistomme auttaa vankalla kokemuksella ja asiantuntemuksella, kun harkitset muutoksenhakua vakuutuslautakuntaan ja / tai käräjäoikeuteen.

Liikennevahingot ja työtapaturmat

Liikennevahingoissa ja työtapaturmissa vammautuneiden oikeudet vahingonkorvauksiin saattavat joskus olla mutkikkaita kysymyksiä, ja niissä tarvitaan oikeudellisen tietämyksen lisäksi myös lääketieteellistä asiantuntemusta. Etenkin työkyvyttömyyttä koskevat syy-yhteyskysymykset voivat olla hyvin vaativia. Niissä voi olla kyse henkilön lopun eliniän toimeentulosta. Ajamme tällaisia asioita vankalla kokemuksella ja asiantuntemuksella liikennevahinkolautakunnassa, vakuutusoikeudessa ja tarvittaessa käräjäoikeuksissa ympäri Suomen.

Terveydenhuollon ammattilaiselle

kuvaToimistomme hoitaa tietyissä tapauksissa myös terveydenhuollon ammattilaisten oikeudellisia asioita. Toimistomme voi auttaa esimerkiksi silloin, jos terveydenhuollon ammattilaiseen kohdistuu aiheetta vakavia hoitovirhe-epäilyjä, jotka mahdollisesti johtavat oikeudenkäyntiin.

Myös silloin kun tarvitset yleistä tietoa potilasvahinkoasioissa, saat asiantuntevaa, luotettavaa ja riippumatonta tietoa toimistostamme.

Toimistomme on maan ainoa nimenomaisesti lääketieteeseen ja terveydenhuoltoon liittyviin ongelmiin erikoistunut lakiasiaintoimisto. Meillä on syvällisen juridisen asiantuntemuksen lisäksi runsaasti käytännön kokemusta myös lääketieteellisistä asioista, mikä on huomattava etu muihin asianajo- tai lakiasiaintoimistoihin verrattuna mutkikkaiden oikeudellis-lääketieteellisten ongelmien selvittelyssä. Erityisasiantuntemuksemme tuo kustannustehokkuutta ja vähentää riskejä.

Toimistomme syventää asiantuntemustaan jatkuvasti. Seuraamme aktiivisesti potilasvahinkoihin ja terveydenhuoltoon liittyvää ratkaisukäytäntöä ja oikeuskäytäntöä sekä terveydenhuoltoon liittyvää yhteiskunnallista kehitystä. Lainopillisen asiantuntemuksen lisäksi toimistollamme on käytettävissään lääketieteen ja hoitoalan asiantuntemusta.

Potilasasiamiespalvelut

Toimistomme järjestää pienille yksityislääkäri- ja hammaslääkäriasemille, fysioterapeuteille, optikoille yms. lakisääteiset potilasasiamiespalvelut laadukkaasti erittäin kohtuulliseen kiinteään hintaan. Toimistollamme on asiakkaina useita pieniä terveydenhuollon toimintayksiköitä.
Kysy lisää sähköpostitse!

Yleiset palveluehdot

Palvelun hinta

Alkuarvio palvelun tarjoajan (Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy) toimistolle lähetettyjen asiakirjojen pohjalta on maksuton, ellei arvio johda toimeksiantoon. Jos alkuarvion jälkeen sovitaan asiakkaan kanssa toimeksiannosta, niin myös edeltävä työ laskutetaan normaalin hinnaston mukaan. Jos asiakas haluaa alkuneuvottelun toimistolla, on se maksullinen voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Laskutus perustuu toimeksiannon hoitamiseen kuluvaan tarpeelliseen ajankäyttöön ja tuntiveloitukseen. Tuntiveloitus on kulloinkin voimassa olevan, internetsivuilla esillä olevan hinnaston mukainen. Tuntiveloitus on hinnaston mukainen maksimi, ellei asiassa toimeksiannon yhteydessä ole sovittu alennetusta tuntihinnasta.

Lasku eritellään toimenpiteittäin ja laskutetaan kunkin toimenpiteen vaatiman työajan mukaisesti. Minimilaskutus per toimenpide on 10 minuuttia.

Tuntihintaan sisältyy arvonlisävero, toimiston yleiskulut sekä tavanomaiset kopio-, postitus- ja puhelinkulut. Jos toimeksianto edellyttää asiointia ulkomaille tai maksullisten asiakirjojen tilaamista asiakkaan puolesta (esim. verottajalta, pankeista tms.), laskutetaan tästä aiheutuvat ylimääräiset kulut erikseen asiakkaalta.

Jos asiakkaalla on voimassa oleva oikeusturvavakuutus, sitä käytetään kulujen kattamiseen. Asiakas on velvollinen maksamaan itse oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden vakuutusehtojen mukaisena sekä laajemmassa toimeksiannossa mahdollisesti vakuutusmäärän ylittävän osuuden laskusta.

Laskutus ja maksaminen

Ellei kyse ole maksullisesta puhelinpalvelusta, palvelun tarjoaja lähettää palvelun tilaajan sähköposti-, koti- tai postiosoitteeseen laskun, jolla palvelumaksu ja siihen lisätyt mahdolliset sovitut kulut maksetaan. Laskuun on merkitty eräpäivä johon mennessä maksu on maksettava palveluntarjoajan tilille. Maksuaika on 14 päivää. Maksuaika alkaa siitä päivästä kun palvelu on suoritettu.

Pidempikestoisen toimeksiannon yhteydessä laskutus tapahtuu yleensä vasta toimeksiannon päätyttyä. Palvelun tarjoajalla on kuitenkin oikeus laskuttaa asiakasta myös ennakkoon. Ennakkolaskutus on normaalikäytäntö aina, jos asiakkaalla ei ole voimassa olevaa oikeusturvavakuutusta. Jos oikeusturvavakuutuksessa on ehto, jonka mukaan yhtiö suorittaa vakuutuskorvauksen vasta kun vakuutettu on maksanut omavastuuosuutensa, voi palveluntarjoaja vaatia asiakkaalta ennakkoa arvioidun omavastuun osalta joko toimeksiannon yhteydessä tai toimeksiannon kestäessä.

Asian lopputulos

Toimistomme pyrkii potilasvahinkolain soveltamiseen liittyvien tietojensa ja pitkän kokemuksensa sekä tarpeen mukaan hankittavien uusien selvitysten perusteella parhaansa mukaan saamaan ajamiinsa asioihin asiakkaamme kannalta mahdollisimman edullisen ratkaisun.

Toimistomme palkkio määräytyy asian vaativuuden ja sen hoitamiseen kuluneen tarpeellisen työajan perusteella. Tarpeelliseen ajankäyttöön vaikuttaa mm. se, kuinka paljon asia vaatii selvittämistä sekä yhteydenpitoa asiakkaan itsensä kanssa. Palkkio ei ole sidonnainen asian lopputulokseen, vaan asiakas vastaa oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden maksamisesta täysimääräisesti, vaikka asian ratkaisu olisi kielteinen.

Maksun laiminlyönti

Mikäli palvelun tilaaja ei maksa tilaamaansa palvelua kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä, lähettää palvelun tarjoaja tilaajalle maksukehotuksen, josta peritään 10 euron maksukehotusmaksu. Mikäli palvelun tilaaja on kuluttaja, palvelun tarjoaja huomioi kuluttajansuojalain 7 luvun 16 §:n säännökset, jos maksun viivästyminen johtuu palvelun tilaajaa kohtaavasta sosiaalisesta suoritusesteestä, kuten sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta palvelun tilaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi palvelun tarjoajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava kirjallisesti palvelun tarjoajalle viivytyksettä ennen maksun erääntymistä, jos palvelun tilaaja haluaa sen otettavan huomioon. Jos palvelun tilaaja ei maksa laskua kehotuksesta huolimatta, peritään se oikeusteitse lisättynä koroilla sekä perintä- ja oikeudenkäyntikuluilla.

Viivästyskorko

Mikäli laskua ei makseta viimeistään eräpäivänä, on palvelun tilaaja velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle korkolain 4.1 §:n määräistä viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään saakka.

Vastuunrajoitukset

Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevista esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta. Palvelun tarjoaja ei vastaa muiden palveluntarjoajien mukaan lukien yhteistyökumppaniensa toiminnasta, palveluista, tuotteista tai matkapuhelinverkon taikka muiden tietoliikenneyhteyksien toiminnasta. Palvelun tarjoaja ei vastaa palvelun mahdollisista häiriöistä aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Palvelun tarjoaja ei vastaa ylivoimaisen esteen tai liiketoiminnan kohtuuttoman vaikeutumisen aiheuttamista vahingoista. Palvelun tarjoaja ei vastaa vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu siitä, että joku missä tahansa maassa ryhtyy toimenpiteisiin tai jättää ryhtymättä toimenpiteisiin palvelun tarjoajan internetsivuilla tai muussa markkinoinnissaan antamien tietojen tai ohjeiden perusteella. Palvelun tarjoaja ei vastaa vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu siitä, että joku ulkopuolinen oikeudetta käyttää hyväkseen sähköisesti lähetettyjä henkilöä koskevia tietoja (viestintäsalaisuuden loukkaus, tietomurto). Palvelun tarjoaja ei vastaa palvelun tilaajan sähköisesti lähettämien tietojen tietosuojasta eikä palvelun tarjoajan palvelun tilaajalle lähettämien tietojen tietosuojasta.

Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja ylläpitää asiakasrekisteriä laskutusta ja asiakassuhteen hoitoa varten. Palveluntarjoaja arkistoi myös hoitamiensa asioiden ratkaisut. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, lukuun ottamatta tarvittaessa viranomaisille sekä laskutuksesta ja perinnästä vastaavalle taholle ja näillekin vain niiltä osin kuin se on em. toimenpiteitä varten välttämätöntä. Kaikkia palvelun tilaajaan koskevia tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä yrityksen ulkopuolisilla tahoilla, lukuun ottamatta sovittuja asian hoitamisen edellyttämiä ulkopuolisia asiantuntijoita, ole niihin oikeutta. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää tietoja oman toimintansa tilastointitarkoituksissa.

Palveluhinnasto

Suppeissa asioissa (esim. muistutukset, kantelut, oikaisupyynnöt, potilasvahinkoilmoitukset) on sovittavissa kiinteä hinta. Pyydä hinta-arvio / enimmäishinta etukäteen.

Laajemmissa asioissa veloitus on aikaperusteinen, tarpeellisen tehokkaan työajan mukainen. Tuntiveloitus on 150-295 €/h (sis. alv) asian vaativuudesta ja intressistä riippuen. Palveluidemme hinta-laatu -suhde on erittäin kilpailukykyinen verrattuna muihin toimistoihin.

Annamme aina asiakkaan niin halutessa kustannusarvion asian hoidosta. Yleensä keskivaativan asian huolellinen ajaminen lautakuntamenettelyssä kestää kaikkiaan noin vuoden ja maksaa asiakkaalle noin 800-1000 euroa, jos käytettävissä on oikeusturvavakuutus.

Toimistollamme kysymyksessä ovat aina enimmäishinnat, joten mikäli kysymys osoittautuu yksinkertaisemmaksi tai vähemmän aikaa vaativaksi kuin on etukäteen arvioitu, on lasku vastaavasti pienempi.

Hinnasto on voimassa 1.1.2015 alkaen, oikeudet muutoksiin pidetään.

Ajankohtaista

Varatuomari Joni Siikavirran radiohaastattelu yrityksen toiminnasta (25.4.2017)


Toimistomme asiantuntijalääkärinä aloitti 1.1.2017 YLE:n TV:n Akuutti-ohjelmasta tuttu Risto Laitila, joka myös juuri äänestettiin  "Vuoden keskisuomalaiseksi". Risto antaa konsultaatiota toimistomme hoitamissa potilasvahinkoasioissa ja alkaa myös pitää hoidon laatuun liittyvää kysymyspalstaa toimistomme Facebook-sivuilla.

Tiedotamme ajankohtaisuuksista 1.1.2017 lukien FACEBOOKissa, ks.

www.facebook.com/potilasvahinkoapu


VT Joni Siikavirran haastattelu MTV3-uutisissa (15.5.2017)


VT Joni Siikavirran esitelmä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa videoituna (12.5.2017)


VT Joni Siikavirran TV-haastattelu 16.8.2016 vakuutuskorvausten ongelmista. (26.8.2016)


Uusi potilasvahinkoilmoituslomake (10.5.2016)

Vuosien kokemuksen perusteella toimistomme on laatinut vahinkoilmoituslomakkeesta virallisesta versiosta parannetun version, joka on ohessa. Suosittelemme käyttämään toimistomme lomaketta, koska se edesauttaa asian laajempaa tutkimista Potilasvakuutuskeskuksessa. Potilasvahinkoilmoitus2017.pdf


Uusi ajantasaistettu painos Potilaan oikeusturvaoppaasta ilmestyy toukokuussa

Toimistomme on laatinut Potilaan oikeusturvaopas 2016 –kirjasen. Se on päivitetty versio vuonna 2012 ilmestyneestä kirjasta. Teos on ytimekäs opas kaikille terveydenhuollon asiakkaille sekä heidän läheisilleen, jotka ovat kiinnostuneita lain mukaisista oikeuksistaan. Opas on kirjoitettu ennen kaikkea potilaan näkökulmasta, mutta se soveltuu myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden käsikirjaksi potilaiden oikeuksista.

Teoksessa käydään lyhyesti läpi kaikki potilaan oikeuksien kannalta keskeiset lait ja niiden käytännön soveltaminen, mahdollisuudet vaatia oikaisua, mahdollisuudet korvauksiin ja muuhun hyvitykseen sekä mahdollisuudet saattaa ilmenneet ongelmat erilaisten oikeusturvaelinten käsiteltäväksi. Pääpaino on potilasvahinkojen korvaamiseen liittyvissä asioissa. Teoksessa on 115 sivua.

Painetun kirjan voi tilata maksamalla 40 euroa tilille Nordea FI 94 1011 3000 269 166 ja kirjoittamalla viestikenttään nimi ja osoite, jolla kirja postitetaan.

Yritykset ja yhteisöt voivat tilata kirjan myös laskulla sähköpostitse.

Hinta sisältää postikulut ja arvonlisäveron. Toimitukset alkavat toukokuussa. Toimitusaika on noin 1-2 viikkoa.

Teoksesta julkaistaan kotisivuillamme myös maksuton lyhennelmä pdf-muodossa.


Toimistomme avasi helmikuussa 2016 Facebook-sivut osoitteessa www.facebook.com/potilasvahinkoapu/

Tiedotamme sivuilla viikoittain erikoisalaamme, toimintaamme ja toimistoamme koskevista ajankohtaisista kysymyksistä.


SVENSKA YLE:n uutisointia lääkevahingoista

Varatuomari Joni Siikavirran radiohaastattelu lääkevahinkojen piiloon jäämisestä 26.2.2016 Svenska Yle arenan.yle.fi/1-3269389

Nettiartikkeli lääkevahingoista 28.2.2016, Parkinsonlääkkeen aiheuttama peliriippuvuus, VT Joni Siikavirran haastattelu svenska.yle.fi/artikel/2016/02/28/medicin-ledde-till-spelberoende-harri-spelade-bort-822-000-euro

Artikkeli mm. lääkitysvirheistä, VT Joni Siikavirran haastattelu svenska.yle.fi/artikel/2016/01/07/tusentals-felmedicineringar-under-ett-ar-flera-allvarliga-fall


Suomeen tarvitaan lääkevahinkolaki (9.2.2016)

Lääkevahinkojen varalle Suomessa on ollut vuodesta 1984 alkaen lääkeyhtiöille vapaaehtoinen lääkevahinkovakuutus. Ilmi tulevat ja korvattavat lääkevahingot ovat toimistomme käsityksen mukaan todella jäävuoren huippu.

Lääkevahinkoilmoituksia tehdään Suomessa vain alle 200 vuodessa, kun taas potilasvahinkoilmoituksia tehdään noin 8.000.

Lääkkeiden käyttäjille ei juuri ole tarjolla informaatiota lääkevahingoista. Lääkevahinkovakuutuksen nettisivut ovat erittäin suppeat eikä mitään esimerkkejä korvattavista tapauksista kerrota. Julkisuuteen on kuitenkin tullut tutkimuksia, joiden mukaan lääkkeet aiheuttavat satoja ellei tuhansia kuolemia vuosittain.

Korvausjärjestelmän ongelmat osoittavat, ettei vapaaehtoinen lääkealan itsensä toteuttama korvausjärjestely lääkkeiden käyttäjien kannalta ole riittävä. Toimistomme mielestä lääkevahinkojen korvaamisesta tulisi pian säätää laki käyttäjien korvaus- ja oikeusturvan parantamiseksi. Samalla lääkkeiden aiheuttamien vahinkojen kustannukset kohdentuisivat niiden aiheuttajille, jolloin veronmaksajien taakka vähenisi.

Aiheesta lisää: www.lakimiesuutiset.fi/artikkelit/2015/8-2015/laakevahinkolain-tarve-tutkittava/


Viallisista tekonivelistä kannattaa vaatia täysi korvaus (1.2.2016)

Toimistomme havaintojen mukaan tekonivelpotilailla on epätietoisuutta viallisten metallipinnoitteisten tekonivelten (nk. MoM- tekonivelet) aiheuttamien vahinkojen korvauskysymyksistä. Toimistomme on hoitanut ja hoitaa viallisiin tekoniveliin liittyviä korvausvaatimuksia vahingonkärsineiden puolesta.

Viallisten tekonivelten oireina on esiintynyt mm. metalloosia, kudostuhoja ja tekonivelten irtoamisia. Tekonivelet yleensä 2005-2010 laitettuja. Viimeistään vuodesta 2010 lukien ongelmat ovat olleet hoitavien lääkäreiden tiedossa Suomessa.

Toimistoni näkemyksen mukaan tietyt pinnoitetekonivelet ovat Suomen tuotevastuulain nojalla viallisia tuotteita, mistä seuraa valmistajien tuotevastuu potilaita kohtaan. Vahinko kuuluu korvata kokonaan. Täysi korvaus on jokaisessa jutussa eri suuruinen, ja vahingon toteen näyttäminen on usein vaativa oikeudellinen kysymys.

Toimistomme kokemus tekonivelasioista tuo asiakkaillemme kustannustehokkuutta ja vähentää olennaisesti asiakkaille koituvia riskejä. Toimistollamme on tehokas ja vakiintunut toimintatapa.

Asian selvittäminen lähtee liikkeelle, kun asiakas laittaa postitse oman lyhyen selvityksensä aiheutuneesta vahingosta ja siitä mitä korvauksia mahdollisesti on maksettu, sekä kopiot tekonivel-hoitoon liittyvistä potilasasiakirjoista kotivakuutuksen vakuutuskirjasta sekä omat yhteystietonsa.

Toimistomme tekee asiakirjojen pohjalta aina maksuttoman alkuarvion sekä kirjallisen etenemissuunnitelman ja kuluarvion. Yhteydenotto ei sido mihinkään, vaan mahdollisesta toimeksiannosta sovitaan aina erikseen.


8.1.2016

Pandemrix-rokotteen aiheuttamat autoimmuunisairaudet korvattavia

Toimistomme ajamien Pandemrix-tapausten yhteydessä on todettu, että kyseinen rokote voi aiheuttaa narkolepsian lisäksi muitakin autoimmuunisairauksia, jotka kuuluu korvata lääkevahinkovakuutuksesta. Mikäli epäilet rokotteen aiheuttaneen sinulle jonkin sairauden, suosittelemme ehdottomasti tekemään asiasta vahinkoilmoituksen Lääkevahinkovakuutuspooliin. Poolin ratkaisun jälkeen autamme tarvittaessa mielellämme asian viemisessä eteenpäin.


Oikeusturvaopas 2016

KuvaVuonna 2012 julkaisemamme Potilaan oikeusturvaopas on loppuunmyyty. Uusi ajantasaistettu painos ilmestyy keväällä 2016.

Teos on ytimekäs opas kaikille terveydenhuollon asiakkaille sekä heidän läheisilleen, jotka ovat kiinnostuneita lain mukaisista oikeuksistaan. Opas on kirjoitettu ennen kaikkea potilaan näkökulmasta, mutta se soveltuu myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden käsikirjaksi potilaiden oikeuksista.

Teoksessa käydään lyhyesti läpi kaikki potilaan oikeuksien kannalta keskeiset lait ja niiden käytännön soveltaminen, mahdollisuudet vaatia oikaisua, oikeus korvauksiin ja muuhun hyvitykseen sekä käytettävissä olevat keinot saattaa ongelmat erilaisten oikeusturvaelinten käsiteltäväksi. Pääpaino on potilasvahinkojen korvaamiseen liittyvissä asioissa. Teoksessa on noin 100 sivua.

Uusi opas tulee ladattavaksi sähköisenä versiona maksutta. Painetun oppaan saa tilata pientä korvausta vastaan.


Varatuomari Joni Siikavirran TV-haastattelu potilasvakuutuksen ongelmista (4.3.2014)

svenska.yle.fi/artikel/2014/03/03/skalig-ersattning-forsakringsbolag-eller-patient?ref=ydd-related-content


Asiakastyytyväisyys 2013 (29.11.2013)

Toimistomme lähetti marraskuussa 2013 asiakastyytyväisyyskyselyn kaikille asianajotoimeksiannon antaneille asiakkaille, joiden juttu päättyi 1.1.-31.10.2013.

Toiminnastamme annettu palaute oli erittäin positiivista. Miltei 95 % vastanneista arvioi, että hänen asiansa tuli hoidetuksi erinomaisesti tai hyvin. Yli 97 % asiakkaistamme koki, että palvelu oli ystävällistä ja että hänen ongelmansa haluttiin aidosti selvittää. Yksikään vastanneista ei ollut tyytymätön toimistoltamme saamansa palvelun laatuun.

Palveluamme ei myöskään pidetty kalliina. Vastanneista valtaosa eli 75 % piti laskutusta sopivana tai olisi ollut valmis maksamaan jopa enemmän.

Suurin osa vastanneista oli saanut tietää toimistostamme internetin kautta. Internetin lisäksi jopa 42 % oli saanut tietää toimistostamme potilasasiamiehiltä, muilta ammattihenkilöitä tai lakimiehiltä taikka sukulaisten tai tuttavien kautta. Suurin osa vastanneista oli tutustunut ennakkoon näihin internetsivuihin ja arvioi, että internetsivuilta saatu käsitys toiminnan laadusta vastasi toteutunutta.

Miltei kaikki vastaajat myös kokivat, että asian hoitaminen ilman lakimiehen tapaamista sähköpostitse, puhelimitse ja postitse toimi hyvin ja oli riittävä tapa hoitaa hänen asiansa. Pystyimme siten palvelemaan yhtä hyvin missä päin Suomea tahansa asuvia asiakkaita.

Asiakkaiden päätökseen antaa asia juuri meidän toimistomme hoidettavaksi oli vastausten mukaan vaikuttanut eniten tarkka erikoistuminen. Myös työkokemuksemme, muiden antamat suosittelut sekä se seikka, että toimistollamme on käytettävissä lääketieteellistä asiatuntemusta, olivat merkityksellisiä tekijöitä asiakkaidemme mielestä.

Melkein kolmannes vastanneista oli samassa asiassaan ottanut yhteyttä tai harkinnut ottavansa yhteyttä myös johonkin muuhun laki- tai asianajotoimistoon, mutta päätynyt antamaan toimeksiannon Potilasvahinkoavulle.

Tilastotietoa 2014

Vuosien 2007-2014 aikana hoitamistamme, lopullisesti ratkaistuista potilasvahinkoasioista olemme saaneet asiakkaallemme myönteisen muutoksen Potilasvakuutuskeskuksen päätöksiin miltei kolme kertaa useammin kuin tilastojen mukaan keskimäärin tapahtuu. Potilasvahinkolautakunnassa lakimiesten avulla ajetuista jutuista nykyisin suurin osa on toimistomme hoitamia.


Champix-tupakastavieroituslääkejutut (11.9.2013)
Ks. Varatuomari Joni Siikavirran televisiohaastattelu.


Tietoa potilasvahinkolautakunnan ratkaisukäytännöstä (4.3.2013)

Potilasvahingon kärsineiden ihmisten oikeuksien edistämiseksi toimistomme pyysi v. 2009 tiedokseen potilasvahinkolautakunnan ratkaisuja anonyymeinä siten, että niistä olisi poistettu kaikki henkilö- ja muut tunnistetiedot potilaiden tietosuojan turvaamiseksi.

Toimistomme näkemys on, että anonyymien ratkaisuiden antaminen olisi edistänyt suuresti potilasvahingon kärsineiden oikeusturvaa, koska tällöin kuka tahansa olisi voinut vertailla lautakunnan ratkaisukäytäntöä ja vedota aiempaan käytäntöön omassa jutussaan. Toimistomme käsityksen mukaan tapahtumatietojen antaminen anonyymeinä ei olisi vaarantanut kenenkään potilastietojen salassapitoa.

Helsingin hallinto-oikeus antoi v. 2010 vaatimuksemme mukaisen ratkaisun katsoen, että lautakunnan tulee antaa tiedot ratkaisuiden asiasisällöistä. Lautakunnan valituksen johdosta Korkein hallinto-oikeus kuitenkin nyt kumosi päätöksen äänestysratkaisullaan KHO:2013:28.

Ulkopuolisten ei siten ole mahdollista saada tietoa potilasvahinkolautakunnan ratkaisuista. Toimistollamme on kaikesta huolimatta 10 vuoden käytännön kokemukseen perustuva syvällinen tietämys noin 2.000 potilasvahinkotapauksesta, ja tietoa karttuu meille koko ajan lisää. Virallisen potilasvakuutusjärjestelmän ulkopuolisista tahoista toimistollamme on todennäköisesti selvästi eniten tietoa ja kokemusta potilasvahinkoasioiden ratkaisukäytännöstä Suomessa.

Ks. YLE:n uutinen aiheesta


Potilaan oikeusturvaopas on ilmestynyt (24.5.2012)

Toimistomme on laatinut uuden Potilaan oikeusturvaopas –kirjasen. Teos on ytimekäs opas kaikille terveydenhuollon asiakkaille sekä heidän läheisilleen, jotka ovat kiinnostuneita lain mukaisista oikeuksistaan. Opas on kirjoitettu ennen kaikkea potilaan näkökulmasta, mutta se soveltuu myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden käsikirjaksi potilaiden oikeuksista.

Teoksessa käydään lyhyesti läpi kaikki potilaan oikeuksien kannalta keskeiset lait ja niiden käytännön soveltaminen, mahdollisuudet vaatia oikaisua, mahdollisuudet korvauksiin ja muuhun hyvitykseen sekä mahdollisuudet saattaa ilmenneet ongelmat erilaisten oikeusturvaelinten käsiteltäväksi. Pääpaino on potilasvahinkojen korvaamiseen liittyvissä asioissa. Teoksessa on 106 sivua.

Tilaaminen

Huom! Potilaan oikeusturvaopas on tällä hetkellä loppuunmyyty. Julkaisemme uudistetun painoksen loppuvuoden 2014 aikana.


Vaarallisiksi epäillyt PIP-implantit (22.12.2011)

Jos Sinulle on maaliskuun 2010 jälkeen asennettu vaarallisiksi epäillyt PIP-implantit / M-implantit Tallinnassa, ota yhteyttä toimistoomme lääkäriaseman mahdollisen korvausvastuun selvittämiseksi. Ota yhteyttä esim. sähköpostitse ja kerro milloin, minkä lääkäriaseman ja kenen kirurgin toimesta implantit asennettiin. Arvioimme tilannettasi korvausoikeudelliselta näkökannalta. Arvio on maksuton.


Pandemrix-rokotteen aiheuttamat narkolepsiat (22.12.2011)

Toimistomme auttaa narkolepsia-asioissa ottamalla 5-10 vahingonkärsineen jutut yksilöllisesti ja huolellisesti hoidettavaksemme.

Mikäli olet saanut asiassa Lääkevahinkovakuutuspoolista päätöksen, voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä postitse: 1) kopiot asiakirjoista, 2) oman lyhyen selostuksen nykytilanteesta yhteystietoineen, sekä 3) oikeusturvavakuutuksen tiedot (vakuutusyhtiö ja sopimusnumero).

Alustava arvio postitse lähetettyjen asiakirjojen pohjalta on maksuton eikä sido mihinkään. Alkuarvion jälkeen sovimme erikseen toimeksiannosta ja jatkotoimenpiteistä.

Tiedot pyydetään lähettämään osoitteeseen Lakiasiaintoimisto Potilasvahinkoapu Oy, Aleksis Kiven katu 20 katutaso, 00500 HELSINKI.


Viallisten ASR-tekonivelten korvaaminen (15.2.2011 / 4.4.2014)

Julkisuudessa on ollut esillä ASR -lonkkatekonivelten aiheuttamat ongelmat, joiden seurauksena joudutaan tekemään tavanomaista enemmän uusintaleikkauksia. Kyseisten tekonivelten markkinoija DePuy Orthopaedics on ilmoittanut poistavansa markkinoilta tämän pinnoitetekonivelmallin ja vastaavaa metallista liukuparia hyödyntävän, lonkan perinteisissä tekonivelleikkauksissa käytettävän ASR XL-kuppijärjestelmän.

DePuy on ilmoittanut korvaavansa ASR-tekonivelen seurannasta ja hoidosta aiheutuneet kulut. On mahdollista, että ko. tekonivelellä hoidetuilla potilailla on oikeus saada hoitokulujen lisäksi kärsimänsä vahinko kokonaan korvatuksi (korvaus myös matkakuluista ja ansionmenetyksestä sekä kivusta ja särystä ym).

Toimistomme voi auttaa vahingonkärsineitä hakemaan mahdollisia korvauksia. Tässä vaiheessa voimme ensisijaisesti auttaa niitä henkilöitä, joille viallinen tekonivel on jo vaihdettu tai vaihdon ajankohta on tiedossa. Suomessa korvauksia ei ole mahdollista hakea ryhmänä, vaan asian ajaminen edellyttää toimeksiantoa kultakin vahingonkärsineeltä erikseen ja asiat ratkaistaan yksittäistapauksittain.

Mikäli koet tarvitsevasi apua korvausten hakemisessa, voit ottaa meihin alustavasti yhteyttä lähettämällä meille postitse kopiot: 1) tekonivel-hoitoon liittyvistä potilasasiakirjoista, 2) kotivakuutuksen vakuutuskirjasta, 3) oman lyhyen selostuksen tekonivelestä Sinulle aiheutuneesta vahingosta, sekä 4) yhteystietosi.

Yhteydenotto on maksuton eikä sido mihinkään. Alustavan asiaan tutustumisen jälkeen sovimme kunkin henkilön kanssa erikseen mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Pyrimme ottamaan tietonsa lähettäneisiin yhteyttä noin 1 kk:n kuluessa kirjeen saapumisesta.

Tiedot pyydetään lähettämään osoitteeseen Lakiasiaintoimisto Potilasvahinkoapu Oy, Aleksis Kiven katu 20 katutaso, 00500 HELSINKI.


Toimistomme mediassa

www.lakimiesuutiset.fi/artikkelit/2015/8-2015/laakevahinkolain-tarve-tutkittava/

www.iltasanomat.fi/terveys/art-1450055068381.html

www.turvallisuusopas.fi/potilasturvallisuus/potilasvahingot-ovat-yleisia

www.turvallisuusopas.fi/potilasturvallisuus/hyvin-tutkitut-tapahtumat-johtavat-usein-korvauspaatoksen-muuttamisen-asiakkaan-hyvaksi

Varatuomari Joni Siikavirran TV-haastattelu potilasvakuutuksen ongelmista (4.3.2014)

Ks. Varatuomari Joni Siikavirran televisiohaastattelu lääkevahinkoasia (11.9.2013)

Varatuomari Joni Siikavirran haastattelu Potilasvahinkolautakunnan päätösten salaamisesta

www.potilasturvallisuusopas.fi/potilasoikeudet/potilasvahingot-yleisia

www.potilasliitto.fi/lehti/Potilaslehti_1_2012.pdf

VT Joni Siikavirran haastattelu narkolepsiakorvauksista

VT Joni Siikavirran kirjoitus synnytysvahinkojen estämisestä

Joni Siikavirran kirjoitus Suomen Lääkärilehdessä v. 2007
Lääkärin työtä koskevat eettiset kysymykset kuuluvat julkiseen keskusteluun

VT Joni Siikavirran esitelmän otsikot Syöpäseminaarissa v. 2008
prognoosi.vuodatus.net/lue/2008/10/mielenkiintoinen-koulutus

VT Joni Siikavirran ja VT Martti Mikkosen artikkeli diagnoosiviivetapauksien korvattavuudesta
epaperi.luovia.fi/8dc8c255a569d69865abfa5700255e97/

Suomen Potilasliiton Inka Svahnin kirjoitus Länsi-Savossa
www.lansi-savo.fi/mielipide/lukijoilta/potilasturvallisuus-yhteinen-asia-51745

Kaakon Nettipalvelu Oy