Lääkevahinko ja rokotehaitta

Lääkevahinko voi aiheuttaa pysyviä ja vakavia haittavaikutuksia. Suomen Potilasvahinkoapu Oy:n lakimiehillä on vahva osaaminen ja pitkä kokemus niin lääketieteellisistä kuin oikeudellisista kysymyksistä lääkevahinkoasioissa. Myös rokotteen aiheuttamat haittavaikutukset voivat olla korvattavia lääkevahinkoja.

Jos epäilet lääkevahinkoa, tee matalalla kynnyksellä lääkevahinkoilmoitus Suomen Keskinäiseen Lääkevahinkovakuutusyhtiöön. Toimistomme auttaa jos Lääkevahinkovakuutusyhtiön päätöksestä on tarve valittaa.


Mikä on lääkevahinko?

Lääkevahinko on lääkkeen käyttäjälle aiheutunut henkilövahinko, joko fyysinen tai psyykkinen sairaus tai vamma, jonka henkilön käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut.
Lääkevahinko voi olla myös rokotehaitta.

Lääkkeiden käyttäjille aiheutuneet yllättävät haittavaikutukset korvataan lääkevahinkovakuutuksesta. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuusyhtiö hoitaa keskitetysti korvaustoiminnan.

Lääkevahingot voivat olla erittäin vakavia. Toimistomme arvion mukaan lääkevahingot ovat tällä hetkellä todella alidiagnosoituja, eli vain jäävuoren huippu lääkevahingoista todetaan ja korvataan.

Muun muassa koronarokotteista on aiheutunut paljon lääkevahinkoja. Toimistomme on hoitanut menestyksekkäästi koronarokotteista aiheutuneita lääkevahinkoasioita.

Toimistomme voitti Helsingin käräjäoikeudessa kahdeksan rokotehaittatapausta, joissa henkilöille oli aiheutunut rokotteesta narkolepsia.

Lääkevahinkoilmoitus / rokotehaittailmoitus

Kun epäilet rokotehaittaa tai muuta lääkevahinkoa, tee ensin vahinkoilmoitus vahinkoilmoituslomakkeella Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle.

Jos vakuutusyhtiön korvauspäätös on kielteinen tai korvaukset liian pieniä, toimistomme auttaa vankalla kokemuksella ja asiantuntemuksella, kun harkitset muutoksenhakua vakuutuslautakuntaan ja / tai käräjäoikeuteen. Pyrimme siihen, että jokainen rokotehaitasta tai muusta lääkevahingosta kärsinyt saa oikeudenmukaisen korvauksen.

Toimintatapamme lääkevahinko- ja rokotehaittatapauksissa

Jos Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön korvauspäätös on kielteinen tai korvaukset liian pieniä, toimistomme auttaa vankalla kokemuksella ja asiantuntemuksella, kun harkitset muutoksenhakua / valittamista.

Lääkevahinkoasioissa yhdistyvät lääketiede ja lainsäädäntö. Se on oikeudenala, joka vaatii lakimiehiltä vahvaa erikoistumista. Toimistollamme on vuosien kokemuksen perusteella kehittynyt tehokas ja huolellinen toimintatapa, jossa huomioidaan asian vaativuus ja intressin suuruus.

Valitamme asiakkaan puolesta ensisijaisesti Finen vakuutuslautakuntaan. Käräjäoikeus on toissijainen vaihtoehto siihen liittyvän suuren kuluriskin vuoksi.

Selvitämme asiakkaan puolesta aina oikeusturvavakuutuksen kattavuuden ja hankimme kaiken tarpeellisen asiakirja- yms. aineiston. Selvitämme asiakkaan oman näkemyksen lisäksi mahdollista aiempaa ratkaisukäytäntöä.

Toimistollamme on mm. oma ratkaisuarkisto sekä runsaasti tietoa muista ratkaistuista lääkevahinkotapauksista. Hyvin perustelluissa muutoksenhakukirjelmissä käymme läpi tapauksen kannalta olennaisimmat seikat. Tarpeen mukaan, etenkin isomman intressin jutuissa konsultoimme asiantuntijalääkäreitä. Toimistomme kirjelmissä esitetään aina sekä lääketieteellisesti että oikeudellisesti hyvin perusteltu kritiikki vakuutusyhtiön korvauspäätöksiin, asiantuntijalausuntoihin sekä vakutuusyhtiön antamiin vastineisiin. Teemme tarkentavia kysymyksiä asiakkaillemme. Asiakas saa aina rauhassa tarkistaa ja kommentoida kaikki kirjelmäluonnokset, ja esittää niihin tarvittavia muutoksia ennen kuin laitamme asian vireille Finen vakuutuslautakuntaan.

Oikeudenkäynti lääkevahinkotapauksissa kannattaa vain harvoin

Suomessa lääkevahinko- ja muiden vakuutusasioiden vieminen kalliiseen ja aikaa vievään oikeuskäsittelyyn on kannattavaa vain täysin poikkeuksellisesti. Oikeudenkäyntiin liittyy aina huomattava kuluriski, sillä hävinnyt osapuoli joutuu pääsääntöisesti korvaamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Näistä syistä oikeudenkäyntiin lähtemisen perusteet lääkevahinko- tai rokotehaittatapauksissa on syytä arvioida erittäin tarkasti.

Oikeudenkäynnin kannattavuuden arvioiminen on hyvin vaativaa ja edellyttää lakimieheltä laajaa kokemusta juuri näiden asioiden ratkaisukäytännöstä, mitä asianajajilla tai muilla lakimiehillä ei yleensä ole.

Mitä palvelumme maksaa

Kotivakuutuksen oikeusturvavakuutus kattaa pääosan kuluistamme rokotehaitta- ja muissa lääkevahinkokorvaustapauksissa.

Kaikkien vakuutusyhtiöiden kotivakuutukset kattavat suurimman osan kuluistamme vietäessä asia Finen vakuutuslautakuntaan. Varmistamme aina vakuutuksen kattavuuden puolestasi etukäteen. Asiakkaalle maksettavaksi jäävä omakustannusosuus on yleensä noin 1.500 euroa, ja sen voi maksaa koroitta erissä. Annamme etukäteen sitovan hinnan asiakkaan maksettavaksi jäävästä osuudesta. Toimistomme kahdenkymmenen vuoden kokemus vakuutuslääketieteellisten asioiden selvittämisestä huomioiden, on hinta-laatusuhteemme ehdottomasti Suomen paras.

Jos Sinulla ei ole kotivakuutusta, niin voimme joissakin tapauksissa ajaa asiasi myös voitetusta intressistä jälkikäteen kuitattavalla palkkiolla, jolloin kulut jäävät toimistomme kannettaviksi, jos juttu hävitään.

Pyydä meiltä maksuton arvio lääkevahinkoasiastasi