Suomeen tarvitaan lääkevahinkolaki

Lääkevahinkojen varalle Suomessa on ollut vuodesta 1984 alkaen lääkeyhtiöille vapaaehtoinen lääkevahinkovakuutus. Ilmi tulevat ja korvattavat lääkevahingot ovat toimistomme käsityksen mukaan todella jäävuoren huippu.

Lääkevahinkoilmoituksia tehdään Suomessa vain alle 200 vuodessa, kun taas potilasvahinkoilmoituksia tehdään noin 8.000.

Lääkkeiden käyttäjille ei juuri ole tarjolla informaatiota lääkevahingoista. Lääkevahinkovakuutuksen nettisivut ovat erittäin suppeat eikä mitään esimerkkejä korvattavista tapauksista kerrota. Julkisuuteen on kuitenkin tullut tutkimuksia, joiden mukaan lääkkeet aiheuttavat satoja ellei tuhansia kuolemia vuosittain.

Korvausjärjestelmän ongelmat osoittavat, ettei vapaaehtoinen lääkealan itsensä toteuttama korvausjärjestely lääkkeiden käyttäjien kannalta ole riittävä. Toimistomme mielestä lääkevahinkojen korvaamisesta tulisi pian säätää laki käyttäjien korvaus- ja oikeusturvan parantamiseksi. Samalla lääkkeiden aiheuttamien vahinkojen kustannukset kohdentuisivat niiden aiheuttajille, jolloin veronmaksajien taakka vähenisi.

Aiheesta lisää: www.lakimiesuutiset.fi/artikkelit/2015/8-2015/laakevahinkolain-tarve-tutkittava/