Tietoa potilasvahinkolautakunnan ratkaisukäytännöstä

Potilasvahingon kärsineiden ihmisten oikeuksien edistämiseksi toimistomme pyysi v. 2009 tiedokseen potilasvahinkolautakunnan ratkaisuja anonyymeinä siten, että niistä olisi poistettu kaikki henkilö- ja muut tunnistetiedot potilaiden tietosuojan turvaamiseksi.

Toimistomme näkemys on, että anonyymien ratkaisuiden antaminen olisi edistänyt suuresti potilasvahingon kärsineiden oikeusturvaa, koska tällöin kuka tahansa olisi voinut vertailla lautakunnan ratkaisukäytäntöä ja vedota aiempaan käytäntöön omassa jutussaan. Toimistomme käsityksen mukaan tapahtumatietojen antaminen anonyymeinä ei olisi vaarantanut kenenkään potilastietojen salassapitoa

Helsingin hallinto-oikeus antoi v. 2010 vaatimuksemme mukaisen ratkaisun katsoen, että lautakunnan tulee antaa tiedot ratkaisuiden asiasisällöistä. Lautakunnan valituksen johdosta Korkein hallinto-oikeus kuitenkin nyt kumosi päätöksen äänestysratkaisullaan KHO:2013:28.

Ulkopuolisten ei siten ole mahdollista saada tietoa potilasvahinkolautakunnan ratkaisuista. Toimistollamme on kaikesta huolimatta 10 vuoden käytännön kokemukseen perustuva syvällinen tietämys noin 2.000 potilasvahinkotapauksesta, ja tietoa karttuu meille koko ajan lisää. Virallisen potilasvakuutusjärjestelmän ulkopuolisista tahoista toimistollamme on todennäköisesti selvästi eniten tietoa ja kokemusta potilasvahinkoasioiden ratkaisukäytännöstä Suomessa.