Aiheettomasta leikkauksesta aiheutunut polven nivelrikko ja sen hoitamiseksi tehty tekonivelleikkaus tuli korvata potilasvakuutuksesta 21.5.2024

Toimistomme voittama tapaus – Aiheettomasta leikkauksesta aiheutunut polven nivelrikko ja sen hoitamiseksi tehty tekonivelleikkaus tuli korvata potilasvakuutuksesta

Asiakkaamme (s. 1959) satutti tapaturmaisesti oikean polvensa elokuun 2020 lopussa. Hoidossa edettiin jo muutamassa viikossa artroskopiaan, jonka jälkeen polven tilanne meni huonommaksi. Polveen kehittyi nivelrikko, ja asiakkaallemme jouduttiin tekemään polven tekonivelleikkaus.

Potilasvakuutuskeskus katsoi, että tehty artroskopia oli aiheellinen, mutta arvioi, että toimenpiteen tekninen toteutus ei ollut asianmukainen. Keskus maksoi asiakkaallemme tilapäisen haitan korvausta, mutta katsoi, ettei vahingosta ole jäänyt korvattavaa pysyvää haittaa.

Laadimme asiassa sekä lääketieteellisesti että juridisesti huolellisesti perustellun ratkaisusuosituspyynnön liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalle. Katsoimme, että asiakkaallemme ei todennäköisesti olisi tullut tehdä lainkaan polven tähystysleikkausta, vaan hoidon olisi tullut olla ensisijaisesti konservatiivista. Näin toimien asiakkaallemme ei olisi todennäköisesti kehittynyt lainkaan nivelrikkoa, ja myös tekonivelen tarpeelta olisi vältytty.

Lautakunta päätyi ratkaisemaan asian näkemyksemme mukaisesti. Lautakunnan mukaan tähystysleikkaus ei ollut aiheellinen. Leikkauksen sijaan polvea olisi tullut hoitaa konservatiivisesti esimerkiksi tulehduskipulääkkeillä ja fysioterapialla. Lautakunta yhtyi näkemykseemme myös siltä osin, että ilman vahinkoa (turhaa leikkausta) polvessa ei todennäköisesti olisi merkittävää nivelrikkoa ja nyt tekonivelen tarve on vähintäänkin aikaistunut merkittävästi. Lautakunnan näkemyksen mukaan jatkohoito tekonivelleikkauksineen on siten aiheellista korvata potilasvakuutuksesta.

Lautakunta otti lyhyesti kantaa myös tilapäisen haitan korvaukseen, jota se piti aiheellisena korottaa hieman. Koska asiakkaallemme tehdään kohta toinen tekonivelleikkaus, suositti lautakunta, että Potilasvakuutuskeskus arvioi tässä vaiheessa tilapäisen haitan korvauksen uudelleen. Muiden korvausten osalta asia palautui arviointia varten Potilasvakuutuskeskukselle.  Potilasvakuutuksesta tulee korvata kaikki vahingosta aiheutuneet ylimääräiset kulut sekä polven tilanteen vakiinnuttua potilasvahingon aiheuttama pysyvä haitta ja mahdollinen ansionmenetys.

(Dnro/698/04.00/2022)

Tapaus julkaistu asiakkaamme luvalla.