Toimistomme voittama tapaus – osatyökyvyn menetyksestä aiheutunut ansionmenetys tuli korvata liikennevakuutuksesta 11.6.2024

Päämiehemme oli saanut vuonna 2014 sattuneessa työtapaturmassa laajat monivammat, joista aiheutui kroonisia neuropaattisia kipuja. Päämiehemme oli vammoistaan huolimatta osa-aikaisessa (50%) työssä, kun liikennevahinko vuonna 2022 sattui. Hänellä oli kuitenkin ollut hieman ennen liikennevahinkoa pidempi sairausloma, mutta liikennevahingon sattuessa hän oli palannut töihin. Päämiehemme tuli liikennevahingon aiheuttaman aivovamman seurauksena kokonaan työkyvyttömäksi.
Liikennevakuutusyhtiö katsoi päätöksessään, että päämiehemme täysi työkyvyttömyys johtui vuoden 2014 tapaturmasta jääneistä runsaista kipu- ja väsymysoireista sekä runsaasta opioidilääkityksestä ja että hän olisi ollut joka tapauksessa ilman liikennevahinkoakin kokonaan työkyvytön. Ansionmenetystä ei siten korvattu liikennevakuutuksesta.
Veimme asian huolellisesti perustellen liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan tutkittavaksi.
Lautakunta totesi asianmukaisesti, että liikennevahinkojen korvauskäytännössä tulee lähteä siitä periaatteesta, että vahingoittunut on vakuutettu sellaisena kuin on. Toisin
sanoen korvausvastuuta ei poista se seikka, että vahingoittuneen muut sairaudet ovat vaikuttaneet vahingon seurauksiin. Liikennevakuutuslain vahingonkorvausoikeuteen perustuva vahingonkorvausvastuu poistuu vain, jos voidaan osoittaa, että ilman liikennevahinkoakin tilanne olisi lähitulevaisuudessa
muiden sairauksien vuoksi pahentunut siten, että lopputulos olisi ollut sama.
Tässä tapauksessa liikennevahingon jälkeen lopun työkyvyn menettämisen vaikutti lautakunnan mukaan aiheuttavan huomattava väsyvyys ja kognitiiviset ongelmat. Pääosin nämä oireet vaikuttivat lautakunnan arvion mukaan syntyneen liikennevahingon jälkeen.
Lautakunta totesi, että vahinkoa kärsineen tilanteessa aiempi kipuproblematiikka ja kipulääkkeiden käyttö voi omalta osaltaan korostaa liikennevahingossa saadun
aivovamman aiheuttamaa oireilua. Kun kuitenkin huomioidaan yllä mainittu periaate ja se seikka, ettei vahinkoa kärsinyt ole töihin pystynyt liikennevahingon jälkeen palaamaan, vaikka hän on aiempien toiminnanrajoitteidensa kanssa työstä osa-aikaisesti selviytynyt vuosikausia, tuki tämä näkemystä, että nyt saatu aivovamma
on osaltaan vaikeuttanut tilannetta siten, ettei työkykyä ole enää jäljellä.
Asiassa ei ollut vakuutusyhtiön toimesta myöskään näytetty, että vahinkoa kärsinyt olisi jäänyt työkyvyttömäksi lähiaikoina ilman liikennevahinkoa.
Lautakunta näin ollen päätyi siihen täysin oikeaan oikeudelliseen johtopäätökseen, että päämiehemme on liikennevahingosta saadun aivovamman vuoksi menettänyt sen työkyvyn, jota hänellä oli vielä jäljellä ennen liikennevahinkoa. Vakuutusyhtiön tulee korvata päämiehellemme se ansionmenetys, joka aiheutuu siitä, ettei hän kykene enää työskentelemään 50 % työajalla.
Diaarinumero LV/1480/04.00/2023
Tapaus julkaistu asiakkaamme luvalla.