Kiertäjäkalvosimen uudelleenrepeämä oli syy-yhteydessä liikennevahinkoon 28.5.2024

Toimistomme voittama tapaus – Asiakkaamme kiertäjäkalvosimen uudelleenrepeämä oli syy-yhteydessä liikennevahinkoon, ja sen aiheuttama vahinko tuli korvata liikennevakuutuksesta

Asiakkaamme kohdalla vakuutusyhtiö katsoi 4/2022 liikennevahingosta korvattavaksi vahingoksi kiertäjäkalvosimen repeämän. Korjausleikkaus tehtiin 10/2022, ja tämän vakuutusyhtiö korvasi. Asiakkaamme joutui uuteen liikennevahinkoon liukastuessaan noustessaan autosta 2/2023, ja kiertäjäkalvosimessa todettiin uudelleenrepeämä. Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta tätä aiheutunutta vahinkoa 4/2022 liikennevahingon seurauksena, eikä myöskään katsonut vahingon johtuvan 2/2023 liikennevahingosta. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan repeämällä ei  ollut syy-yhteyttä kumpaankaan liikennevahinkoon.

Laadimme asiakkaamme puolesta oikeudellisesti ja lääketieteellisesti huolellisesti perustellun ratkaisusuosituspyynnön liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan liikennevahinko-osastolle.

Lautakunta päätyi arvioimaan vaatimuksemme mukaisesti, että vahinko tulee korvata 4/2022 liikennevahingon seurauksena. Lautakunta huomioi, että 2/2023 sattuneen kaatumisen vammaenergia oli verraten pieni, eikä se todennäköisesti olisi aiheuttanut repeämää terveeseen kiertäjäkalvosimeen. Lautakunnan mukaan oli mahdollista, että uudelleenrepeämä oli sattunut jo aiemmin välillä 10/2022–2/2023, mutta se arvioi asianmukaisesti, että tällä ei ollut merkitystä. Lautakunnan arvion mukaan on yleisesti lääketieteellisesti tunnettua, että kiertäjäkalvosimen korjaus saattaa pettää myös ilman ulkoista tekijää. Koska kiertäjäkalvosimen heikentynyt tila oli kuitenkin seurausta 4/2022 liikennevahingosta, tuli uudelleenrepeämä korvata tämän aiheuttaman vahinkona.

Lautakunta katsoi, että asiakkaallemme tulee korvata kaikki uudelleenrepeämästä aiheutuneet kulut sekä ansionmenetys myös 2/2023 jälkeen. Niin ikään tilapäisen haitan korvausta tuli lautakunnan mukaan korottaa.

(dnro LV/1363/04.00.00/2023)

Tapaus julkaistu asiakkaamme luvalla.