Vuoden loppu lähestyy, töitä hieman viikonloppunakin 9.12.2023

Lakitoimiston pyörittämiseen liittyy paljon muutakin työtä, kuin asiakkaiden juttujen ajoa. Näin vuoden lopulla on tehtävä mm. erilaisia tilastoja, saatava tilit täsmäämään, perattava arkistot, kyseltävä oikeusturvaelimistä pitkään vireillä olleiden juttujen perään, tiedotettava asiakkailta, perittävä vakuutusyhtiöltä saatavia sekä muistettava vuoden mittaan tukenamme olleita tahoja.

Teemme vuoden mittaan aina hyvin paljon asiakkaidemme eteen työtä, jota emme laskuta. Pikaisella laskutoimituksella vain 45 % vuoden mittaan tekemästämme lakimiestemme työajasta on vakuutusyhtiöltä / asiakkailtamme laskutettavaa työtä. Mutta näin asian kuuluu ollakin.

Annamme mm. runsaasti maksutonta neuvontaa ja arvioimme mieluusti maksutta asiakkaidemme tapauksia tutkien, onko niissä perusteltua aihetta lähteä ajamaan asiaa eri oikeusturvaelimissä. Jos realistisia mahdollisuuksia ei ole tai menestymisen mahdollisuudet näyttävät epävarmoilta, kerromme siitä aina asiakkaillemme kirjallisesti heti tutustuttuamme asiaan.

 

Joni S