Vakuutusyhtiöt voivat tehdä vääriä kielteisiä päätöksiä, koska se ei maksa mitään 7.12.2023

Yhtenä isona ongelmana koko vakuutusjärjestelmässämme on, että vakuutusyhtiöt voivat systemaattisesti tehdä vääriä kielteisiä päätöksiä. Tämä tullee yhtiölle isossa kuvassa halvemmaksi, kuin maksaa suosiolla lain ja vakuutusehtojen mukaiset korvaukset. Tämä pätee etenkin lakisääteisessä työtapaturmavakuutuksessa, jota koskevia asioita ei voi viedä käräjäoikeuteen, vaan vakuutusoikeuteen, jossa häviämisessä ei vakuutusyhtiöille käytännössä ole kuluriskiä.

Esim. liikenne-, lääke- ja potilasvahinkoasiat voidaan viedä käräjäoikeuteen. Jos vakuutusyhtiö siellä häviää, se joutuu maksamaan yleensä markkinahintaiset asianajokulut. Sen sijaan työtapaturmissa toimivaltainen vakuutusoikeus ei velvoita hävinnyttä vakuutusyhtiötä maksamaan kuin symboliset asianajokulut, vaikka asiantuntevalta juristilta olisi mennyt paljonkin työaikaa asian ajamiseen, kuten menee, jos (ja kun toimistomme) ajaa asian huolellisesti vakuutusoikeudessa.

Pääosa erilaisista vakuutusriidoista ratkotaan eri lautakunnissa. Silloin kumpikin osapuoli joutuu pitämään asian hoitamisesta aiheutuneet kulut omana vahinkonaan.

Tämä kuluriskittömyyden takia vakuutusyhtiöille on todennäköisesti halvempaa tehdä ”liukuhihnalta” vääriä päätöksiä.

Ihmisillä on lähtökohtaisesti melko korkea kynnys valittaa päätöksistä.

Toimistomme kuitenkin korostaa, että vääristä vakuutusyhtiöiden päätöksistä on aihetta valittaa asiantuntevan lakitoimiston avulla, jos rahallinen intressi on yhtään suurempi (esim. 10.000 e tai enemmän). Etenkin jos kyseessä on pysyvä haittta ja/tai työkyvyttömyys, niin asiantuteva lakiapu on usein hyödyllistä.

 

Joni S.