Ulkomaille hoitoon hakeutuja ottaa ison riskin 26.4.2024

 

Mehiläinen Oy markkinoi hoitooviroon.fi -sivustolla Virossa tarjoamaansa terveydenhuoltoa. Suomea halvemmat hinnat houkuttelevat lähtemään ulkomaille hoitoon.

Viroon (tai johonkin muuhun maahan) hoitoon lähtevä ottaa kuitenkin erittäin ison riskin. Jos hoidossa aiheutuu potilasvahinko, ei suomalainen potilasvakuutus korvaa mitään. Virossa taas ei ole samanlaista potilasvakuutusjärjestelmää kuin Suomessa.

Ajatellaanpa vaikka tilannetta, jossa henkilö halvaantuu Virossa tehdyn leikkauksen seurauksena pysyvästi. Suomessa toteutetun hoidon osalta lain edellytykset täyttävä potilasvahinko korvataan täysimääräisesti potilasvakuutuksesta. Korvattavaksi tulevat niin tilapäinen kuin pysyvä haitta, kosmeettinen haitta, kaikki vahingosta aiheutuneet kulut (lääke- hoito- ym. kulut) ja ansionmenetys täysimääräisesti.

Viroon hoitoon hakeutunut henkilö jää erittäin todennäköisesti kokonaan ilman korvauksia. Kanteen nostaminen ulkomailla hoitomaan lainsäädännön mukaisesti on vaikeaa tai mahdotonta ja siihen liittyy erittäin iso kuluriski.

Mehiläisen sivuilla tuodaan esiin, että vaikka potilasvakuutus ei ole voimassa, voi potilasvahingon uhriksi ulkomailla joutunut henkilö kuitenkin saada hoitoa Suomessa julkiselta sektorilta. Ulkomailla Mehiläisen yksiköissä sattuneiden potilasvahinkojen hoito jää siis lopulta suomalaisten veronmaksajien harteille Mehiläinen Oy:n pestessä niistä kätensä.

Ulkomaille hoitoon hakeutumista kannattaa harkita tarkasti!

Hanna Kaisa Heikkilä
juristi, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, varatoimitusjohtaja