Omaisilla oikeus selvittää kuolemaa hoitolaitoksessa 4.1.2024

Omaisilla oikeus selvittää kuolemaa hoitolaitoksessa

Lain mukaan vainajan lähiomaisilla on oikeus viipymättä saada myös suoraan sairaaloista vainajan hoitoa koskevia potilasasiakirjoja niiltä osin, kuin ne ovat tarpeen esim. mahdollisen hoitovirheen selvittämistä varten. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ainakin kaikki kuolemaa edeltäneen sairaalahoitojakson aikana laaditut potilasasiakirjat on saatava käyttöön. Kaikkiin, vanhoihin vainajan potilastietoihin omaisilla ei kuitenkaan ole oikeutta.

Hoitovirhetilanteessa omaisilla / kuolinpesällä voi olla oikeus mm. vahingonkorvauksiin, ja joskus aihetta saattaa olla jopa poliisitutkintapyyntöön.

Kokemukseni mukaan hoitolaitokset pyrkivät joskus pimittämään tietoja omaisilta. Asiakirjapyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja perustella, mihin tietoja tarvitsee. Kuolemaa edeltäneen hoidon asianmukaisuuden selvittäminen on perusteltu syy saada asiakirjat. Kuolemaan johtanutta hoitovirhettä epäillessään omainen voi myös tehdä potilasvahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle sekä kantelun Valviralle.

On kaikkien edun mukaista, että hoitovirhe-epäilyt selvitetään rehellisesti ja avoimesti.

Joidenkin arvioiden mukaan Suomessa kuolee hoitovirheisiin jopa 1000 ihmistä vuodessa. On tärkeää, että hoitovirheet selvitetään ja että niistä pyritään oppimaan tulevien tapausten välttämiseksi.

Joni S.