Oikeuden saamisesta ja oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuudesta erityisesti potilasvahinkoasioissa 12.1.2024

Vuonna 2022 edesmenneen hovioikeudenneuvos, oikeustieteen tohtori Satu Saarensolan v. 2017  julkaistu ansiokas väitöskirja käsitteli oikeudenkäyntikulujen kohtuullistamista. Potilasvahinkolautakunnassakin esittelijänä aikoinaan toimineen Saarensolan näkemys siitä, että hävinneen osapuolen vastattavaksi tuomittavia kuluja tulisi useammin kohtuullistaa, kun vastassa on yksityishenkilö ja iso yritys, osuu ongelman ytimeen, kun puhutaan yksityishenkilöiden mahdollisuuksista saada oikeutta erityisesti potilasvahinkoasioissa.

Toimistomme on keskittynyt hoitamaan yksityisten ihmisten vakuutusjuttuja vakuutuslaitoksia vastaan, ja se, ettei oikeus useinkaan kohtuullista kuluja häviötilanteessa, estää käytännössä asioiden viemisen oikeuteen. Henkilövahinkojutut ovat hyvin suuritöisiä ja niiden lopputulos on aina epävarma mm. lääketieteellisen elementin takia. Suuren kuluriskin takia asioita ei voi käytännössä viedä oikeuteen, vaan erilaiset lautakuntaratkaisut ovat lopullisia.

Tämän takia liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan (LIIPO) sekä vakuutuslautakunnan käsittelyn laatu tulisi kaikin keinoin varmistaa. Tällä hetkellä suurin osa potilasvahinkoasioista ratkaistaan Suomessa vanhanaikaisesti sellaisten henkilöiden toimesta, jotka tutkivat asiat oman työnsä ohella sivutoimisesti eli käytännössä vapaa-ajallaan. Juttujen intressit voivat olla satoja tuhansia euroja, jopa miljoonakin euroa. Näitä asioita ratkovien henkilöiden tulisi ehdottomasti olla päätoimisia ammattilaisia.

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan potilasvahinko-osaston (ent. potilasvahinkolautakunta) muutosprosentit potilaiden hyväksi ovat tietojeni mukaan laskeneet viime vuosina. Kyseessä on vakava oikeusturvaongelma potilasvahinkoja kärsineiden, vuosittain tuhansien ihmisten kohdalla. Asioiden huolelliseen ja asiantuntevaan tutkintaan tulisi ohjata lisää vakuutusmaksuilla kerättyjä resursseja.

Johtava oikeusavustaja Marjo Kurki käsitteli Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa samoihin aikoihin v. 2017 asiaan liittyen julkisen oikeusavun myöntämisen kriteerejä. Koska potilasvahinkoasiat käsitellään lopullisesti lautakunnassa, tulisi lautakuntakäsittely rinnastaa oikeuskäsittelyyn ja maksuttoman oikeusavun tulisi olla käytettävissä myös lautakunnassa, jotta potilas voisi käyttää apunaan lakimiestä. Tällä hetkellä julkisen oikeusavun saaminen ei lain mukaan ole mahdollista lautakuntakäsittelyihin, jos haluaa käyttää erityisasiantuntija-apunaan yksityistä lakimiestä.  Myös oikeusapulakia tulisi muuttaa.

Joni S.