”Kokonaisvaltainen” näöntutkimus oli suppea, silmän melanooman diagnoosi viivästyi- toimistomme voittama tapaus LIIPO:ssa 8.12.2023

Toimistomme voittama tapaus – vasemman silmän melanoomakasvaimen toteaminen viivästyi noin neljällä kuukaudella

Asiakkaamme kohdalla Potilasvakuutuskeskus oli alun perin arvioinut, että hänelle tehdyssä näöntutkimuksessa oli saavutettu kokeneelta optikolta vaadittava osaaminen.

Laadimme asiakkaamme puolesta oikeudellisesti ja lääketieteellisesti huolellisesti perustellun ratkaisusuosituspyynnön liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalle.

Lautakunta päätyi arvioimaan näkemyksemme mukaisesti, että asiakkaallemme tehdyssä, kokonaisvaltaiseksi mainostetussa näöntutkimuksessa ei ole saavutettu ammattistandardia, kun asiakkaallemme ei kerrottu silmäpohjakuvauksen olevan erittäin suppea-alainen. Tällaista suppeaa kuvausta ei lautakunnan mukaan voida pitää kattavana silmäsairauksien seulontaa ajatellen. Lautakunnan asiantuntijalääkäri totesi lisäksi, että kuvissa oli kiistatta havaittavissa tutkimuksia vaativa silmänpohjan kasvaimelta näyttävä muutos. Näin ollen lautakunta piti selvänä, että mikäli kuvat oli ylipäätään asianmukaisesti katsottu, ainakaan katsojalla ei ollut niiden tulkintaan tarvittavaa osaamista.

Koska kyse oli optikosta, olisi tämän tullut kertoa löydöksestä asiakkaallemme ja suositella silmälääkäriä, sillä lautakunnan mukaan myös optikon ammattistandardiin kuuluu näin selkeän poikkeavuuden tunnistaminen. Lautakunta totesi, että optikon ammattistandardiin tulee katsoa kuuluvan silmäpohjakuvien katsominen ja tulkitseminen. Lautakunta kiinnitti myös erityistä huomiota siihen, että asiakkaamme tapauksessa kyseessä oli hänen ainoa näkevä silmänsä.

Lautakunta päätyi arvioimaan, että silmän melanoomakasvaimen diagnoosi on viivästynyt. Mikäli diagnoosi olisi tehty oikea-aikaisesti, olisi asiakkaamme näöntarkkuuden ennuste ollut huomattavasti parempi.

 

(dnro 598/04.00/2021)

Tapaus julkaistu asiakkaamme luvalla.

 

Joni S.