Kiireettömissä leikkauksissa potilasinformaation tulisi olla kirjallista 22.12.2023

Kiireettömissä leikkauksissa potilasinformaation tulisi olla kirjallista

Potilaslaki velvoittaa lääkärin antamaan potilaalle selvityksen hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista siten, että potilas riittävästi ymmärtää sen sisällön. Tätä velvollisuutta kuitenkin laiminlyödään hyvin yleisesti ja toisinaan vakavin seurauksin. 

Perustuslaki ja potilaslaki takaavat potilaalle itsemääräämisoikeuden. Jotta potilaat voisivat aidosti käyttää itsemääräämisoikeuttaan, tulisi heillä olla riittävästi ja oikeaa hoitoon liittyvää tietoa päätöksentekoa varten.

Puutteellinen informaatio johtaa joskus myös henkilövahinkoihin, jopa äärimmäisen vakaviin. Toisinaan on todettavissa, että asianmukaisen etukäteisinformaation saatuaan potilas olisi punninnut asiaa ja mitä todennäköisimmin kieltäytynyt tietystä toimenpiteestä, jolloin hoidosta aiheutunut haitallinen seuraus olisi vältetty.

Erityisen tärkeää potilasinformaation antaminen olisi erilaisten kiireettömien kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä. Näissä tilanteissa potilasinformaatio tulisi antaa hyvissä ajoin kirjallisena.

Herääkin kysymys, onko käytännön esteitä luoda sellainen valtakunnallinen järjestely, että ainakin noin sadasta yleisimmästä kirurgisesta toimenpiteestä laadittaisiin kirjalliset riski- ja haittainformaatiolomakkeet, jotka kaikissa maamme terveydenhuollon toimintayksiköissä rutiinisti annettaisiin niille potilaille, joiden kohdalla harkitaan kiireetöntä kirurgista hoitoa? Arvioni mukaan tämä vaatisi ehkä pari henkilötyökuukautta asiantuntevalta taholta. Informaatiolomakkeet olisi hyvin helppoa laatia jo olemassa olevien Käypä hoito-suositusten pohjalta. Olen ehdottanut asiaa sosiaali- ja terveysministeriölle jo v. 2008, eli 15 vuotta sitten.  

Näkisin tällaisen kirjallisen informaation antamiseen velvoittavan järjestelmän luomisen erittäin keskeisenä ja käytännössä merkittävänä uudistuksena, jolla parannettaisiin potilasturvallisuutta ja potilaiden oikeusturvaa verrattain hyvin helposti toteutettavalla tavalla.

Henkilövahinkojen ohella asianmukaisella kirjallisella etukäteisinformaatiolla vältyttäisiin myös lukuisilta turhilta kiistoilta, selvityksiltä ja kanteluilta, jolloin terveydenhuollon resursseja säästyisi potilastyöhön.

Maailmassa riittäisi parannettavaa, nyt nyt jäämme lomalle.

Hyvää ja rauhallista Joulua kaikille koko toimistomme puolesta!

 

Joni S.