Eutanasia on ihmisen oma asia 2.1.2024

Eutanasia on ihmisen oma asia

Eutanasiasta keskustellaan aika ajoin, mutta Suomessa päätöksiä lainsäädännön muuttamisesta ei ole tehty. Lakia asiasta on viivytelty liian pitkään, toistakymmentä vuotta, joillekin suunnattomia kärsimyksiä aiheuttaen.  Julkisuudessa esitetyt mielipiteet ovat pääosin muiden, kuin apua tarvitsevien. Ymmärrettävästi, koska harvalla kuolintuskissaan riutuvalla ihmisellä on voimia kirjoitella julkisuuteen.  Jokaisen tulisi omaa mielipidettään muodostaessaan pyrkiä asettumaan juuri heidän asemaansa.

Eutanasian laillistamisessa olennaisin asia on yksilönvapauden ja itsemääräämisoikeuden kunnioitus. Jokaisella on valta päättää omasta elämästään.

Hyvä saattohoito ja yksilön oikeus päättää kuolemastaan eivät ole vastakkaisia asioita.  Valtaosa ihmisistä ei eutanasiaa onneksi tarvitse, mutta laki onkin välttämätön joillekin yksittäisille, aivan äärimmäisimmän heikossa asemassa oleville yksilöille yhteiskunnassamme. Niille, joiden kärsimykset ovat pahempia, kuin kukaan muu meistä koskaan pystyy kuvittelemaankaan. Hyvään saattohoitoon kuuluu esim. antaa kivunlievitystä niin paljon, kuin potilas suinkin itse tahtoo.

Eutanasiaa vastustavissa mielipiteissä ongelmaksi koetaan erityisesti se, että eutanasia on lääkärin etiikan vastaista. Kuolinavun antajan ei kuitenkaan tarvitse olla lääkäri eikä muukaan terveydenhuollon ammattihenkilö, vaan tehtävään sopiva vapaaehtoinen henkilö, tärkeimpänä ominaisuutenaan empatiakyky kärsimyksistään pois toivovaa ihmistä kohtaan. Toki lääkäreistäkin heitä löytyy.  Yleensä oikea henkilö olisi kärsivän läheinen, jolta ihminen apua vakaasti ja harkiten pyytää.

Kysymys eutanasiasta ei ylipäänsä ole lääketieteellinen, vaikka eutanasiaa tarvitsevat henkilöt toki ovat potilaita. Kysymys on inhimillisyydestä, ihmisoikeuksista sekä yksilön oman vapauden ja vakaumuksen kunnioittamisesta.

Henkilön aidon ja vakaan tahdon varmistamiseen liittyvät seikat ovat oikeastaan ainoita tärkeitä seikkoja säädettäessä lakia eutanasiasta.

HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2024 KAIKILLE TASAPUOLISESTI!

Joni S.