Asianajaja-nimikkeestä, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista ja muista lakimiehistä 15.1.2024

Lakimiehiä koskevissa käsitteissä esiintyy ”kansan suussa”  vaihtelua. Siksi nimikkeiden eroavaisuutta on hyvä tarkentaa.

Lakimies / juristi on yliopistossa oikeustieteessä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö (oikeustieteen maisteri). Varatuomari (VT) on lisäksi auskultoinut eli suorittanut tuomioistuimessa vuoden mittaisen harjoittelun hovioikeuden auskultanttina, virkanimikkeellä notaari, tutustuen tuomioistuinlaitoksen tehtäviin ja toimien myös tuomarina.  Tuomioistuinharjoitteluun eivät kaikki lakimiehet pääse tai halua. Varatuomarin arvo on edellytys mm. käräjätuomarin virkaan.

Asianajaja (AA) puolestaan on Suomen Asianajaliittoon liittynyt ja asianajotutkinnon suorittanut lakimies.  (Lisätietoja asianajajista ja kelpoisuusvaatimuksista https://asianajajaliitto.fi/) Kaikki asianajajat eivät ole varatuomareita. 

Tuomioistuimissa asioita voivat yhtä lailla ajaa myös luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat (=lupalakimiehet), jotka eivät kuulu asianajajaliittoon. Luvan saaneilta oikeudenkäyntiavustajilta vaaditaan mm. rehellisyyttä ja tietty työkokemus. Luvan olemassaolon voi tarkistaa tuomioistuinlaitoksen rekisteristä  https://asiointi.oikeus.fi/oikeudenkayntiavustajaluettelo/avustaja/search

Asianajoa voivat siis harjoittaa yhtä lailla muutkin, kuin asianajaja-nimikkeellä  toimivat juristit. Asianajaja-nimike itsessään ei kerro mitään juristin ammattiosaamisesta millään tietyllä juridiikan erityisosaamisalueella. Erityisosaaminen tulee vasta pitkäjänteisen opettelun ja vuosien työkokemuksen kautta silloin, kun juristi keskittyy tarkasti johonkin tiettyyn erityisalaan / -aloihin.

Tarkka erikoistuminen onkin tämän päivän mutkikkaassa yhteiskunnassamme erityisen tärkeää, jotta lakimies todella osaa asiansa. Saamme vuosittain lukuisia suosituksia fiksuilta asianajajilta, jotka ovat todenneet, ettei heidän oma erityisosaamisensa riitä vakuutusasioiden hoitamiseen. Nämä asianajajat toimivat eettisesti oikein, ja käännyttävät ihmiset erikoistoimistomme puoleen, eivätkä yritä alkaa itse hoitaa juttuja, joista eivät ymmärrä tarpeeksi.  Vastaavasti toimistomme käännyttää meihin yhteyttä ottaneet ihmiset jonkun toisen lakiasiain-/asianajotoimiston puoleen, ellei kyse ole toimistomme erityisalasta. Erikoisalaamme ovat erilaiset vakuutusyhtiötä vastaan ajettavat jutut.

Toimistomme kaikki lakimiehet ovat luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia. Asianajajaliitto valvoo jäsentensä eli asianajajien toimintaa. Oikeudenkäynneissä meitä luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia valvoo lain mukaan Oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Kaikkia ammatikseen asianajo-/lakipalveluita tarjoavia juristeja koskevat myös normaalit kuluttajansuojalain säännökset, eli lakipalveluiden virheistä voi tarvittaessa valittaa kuluttajariitalautakuntaan.

Vaikka emme ole asianajajaliiton jäseniä, niin toimistomme noudattaa poikkeuksetta luonnostaan hyvää asianajotapaa kaikessa toiminnassaan. Emme myöskään ole toimistomme historian aikana saaneet ainuttakaan langettavaa ratkaisua kuluttajariitalautakunnasta, johon tuhansista asiakkaistamme vain aivan muutama on vuosien saatossa, siis lautakunnankin mukaan ilman aihetta, valittanut.

Joni S.

Oikeustieteen maisteri vuodesta 2000

varatuomari vuodesta 2002

luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja