Potilasvahingot

Suomen kokeneimman potilasvahinkoasioiden hoitoon erikoistuneen toimistomme ydinosaamista on valittaminen Potilasvakuutuskeskuksen päätöksistä liikenne- ja potilasvahinkolautakuntaan, mikä on käytännössä ainoa tehokas muutoksenhakumahdollisuus. Tähän kannattaa panostaa! Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta on käytännössä ylin ratkaiseva elin potilasvahinkoasioissa ja sen päätökset ovat lopullisia. Oikeudenkäynti ei ole yleensä realistinen mahdollisuus potilasvahinkoasioissa.

Toimistomme pystyy auttamaan tehokkaimmin heti ensimmäisen kielteisen Potilasvakuutuskeskuksen päätöksen jälkeen, siis ensimmäisen kerran asia lautakuntaan vietäessä. Huom! 1.1.2021 alkaen annetuista päätöksistä valitusaika on vain 1 vuosi, kun tätä aiemmin annetuista päätöksistä valitusaika on 3 vuotta.  

Potilasvakuutuskeskuksen päätökseen kannattaa usein hakea muutosta

Potilasvahinkoilmoituksia tehtiin vuonna 2021 maassamme noin 9.206 kpl. Hylkäysprosentti ensivaiheessa oli peräti 75,9 %, Potilasvakuutuskeskus suurena vakuutuslaitoksena ei toimi aukottomasti. Useat lain mukaan korvauksiin oikeutetut henkilöt jäävät ilman kokenutta asiantuntija-apua niitä vaille. Potilasvakuutuskeskuksen päätökseen kannattaa usein hakea muutosta.
Toimistomme asiantuntevasta lakimiesavusta voi olla suurta hyötyä, kun harkitset asian viemistä liikenne- ja potilasvahinkolautakuntaan.

Vuosien 2007-2022 aikana hoitamistamme, lopullisesti ratkaistuista potilasvahinkoasioista olemme saaneet asiakkaallemme myönteisen muutoksen Potilasvakuutuskeskuksen päätöksiin miltei kolme kertaa useammin kuin tilastojen mukaan keskimäärin tapahtuu. Toimistomme asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa.

Toimintatapamme potilasvahinkoasioissa

Potilasvahingoissa yhdistyvät lääketiede ja lainsäädäntö. Se on oikeudenala, joka vaatii lakimiehiltä vahvaa erikoistumista. Toimistollamme on vuosien kokemuksen perusteella kehittynyt tehokas ja huolellinen toimintatapa, jossa huomioidaan asian vaativuus ja intressin suuruus.

Selvitämme asiakkaan puolesta aina oikeusturvavakuutuksen kattavuuden ja hankimme kaiken tarpeellisen asiakirja- yms. aineiston. Selvitämme asiakkaan oman näkemyksen lisäksi mahdollista aiempaa ratkaisukäytäntöä.

Toimistollamme on mm. oma ratkaisuarkisto sekä runsaasti tietoa muista ratkaistuista potilasvahinkotapauksista. Hyvin perustelluissa muutoksenhakukirjelmissä käymme läpi tapauksen kannalta olennaisimmat seikat. Tarpeen mukaan, etenkin isomman intressin jutuissa konsultoimme asiantuntijalääkäreitä. Toimistomme kirjelmissä esitetään aina sekä lääketieteellisesti että oikeudellisesti hyvin perusteltu kritiikki Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätöksiin, asiantuntijalausuntoihin sekä hoitavan tahon antamiin vastineisiin. Teemme tarkentavia kysymyksiä asiakkaillemme. Asiakas saa aina rauhassa tarkistaa ja kommentoida kaikki kirjelmäluonnokset, ja esittää niihin tarvittavia muutoksia.

Oikeudenkäynti kannattaa vain harvoin

Suomessa potilasvahinko- ja muiden vakuutusasioiden vieminen kalliiseen ja aikaa vievään oikeuskäsittelyyn on kannattavaa vain täysin poikkeuksellisesti. Oikeudenkäyntiin liittyy aina huomattava kuluriski, sillä hävinnyt osapuoli joutuu pääsääntöisesti korvaamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäynnin kannattavuuden arvioiminen on hyvin vaativaa ja edellyttää lakimieheltä laajaa kokemusta juuri näiden asioiden ratkaisukäytännöstä, mitä asianajajilla tai muilla lakimiehillä ei yleensä ole mm. siksi, koska lautakunnan ratkaisukäytäntö ei ole julkista.

Kotivakuutuksen oikeusturvavakuutus kattaa pääosan kuluistamme – hinta-laatusuhteemme on markkinoiden paras

Kaikkien vakuutusyhtiöiden kotivakuutukset kattavat suurimman osan kuluistamme vietäessä asia potilasvahinkolautakuntaan. Varmistamme aina vakuutuksen kattavuuden puolestasi. Vaativassa asiassa asiakkaalle maksettavaksi jäävä omakustannusosuus on yleensä noin 1.500 euroa, ja sen voi maksaa koroitta erissä. Ks. Palveluhinnasto. Annamme etukäteen sitovan hinnan asiakkaan maksettavaksi jäävästä osuudesta. Toimistomme pitkäaikainen (yli 15 v) kokemus huomioiden hinta-laatusuhteemme on markkinoiden paras.

Jos Sinulla ei ole kotivakuutusta, niin voimme joissakin tapauksissa ajaa asiasi myös voitetusta intressistä jälkikäteen kuitattavalla provisiopalkkiolla.

 

Sairaaloiden potilasasiamiehet neuvovat mm. hoidon saamiseen liittyvissä kysymyksissä.