Joni Siikavirta

Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy:n on perustanut ja sen toiminnasta vastaa varatuomari Joni Siikavirta (synt. 1975 Suonenjoella). Hän valmistui oikeustieteen kandidaatiksi/maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2000 ja suoritti juridiikan opintoja myös Upsalan ja Maastrichtin yliopistoissa v. 1998-1999, aiheena mm. kuluttajansuojaoikeus. Joni Siikavirta on ollut potilasvahinkolautakunnan päätoiminen lakimies vuosina 2003-2007 ja hän on työskennellyt myös kuluttajariitalautakunnassa ja liikennevahinkolautakunnassa.

Lisäksi hän on työskennellyt lakimiestehtävissä mm. Länsi-Suomen lääninhallituksessa ylitarkastajana kilpailu- ja kuluttajaosastolla, Tuusulan käräjäoikeudessa ja Savonlinnan maistraatissa. T:mi Lakiasiaintoimisto Joni Siikavirta on toiminut vuoden 2003 alusta lukien. Siikavirralla on lisäksi yli kymmenen vuoden kokemus vapaaehtoistyöstä rikosten ja riitojen sovittelutoiminnasta Helsingin kaupungin sosiaaliviraston palveluksessa. Harrastuksenaan hän on mm. toiminut potkunyrkkeilytuomarina MM-tasolla saakka.

Joni Siikavirta on luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ovat velvollisia noudattamaan samanlaisia ammattieettisiä sääntöjä kuin asianajajat ja julkiset oikeusavustajat. Toimintaamme valvoo oikeuskanslerin lisäksi Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta sekä oikeudenkäyntiavustajalautakunta.

Linkki: Oikeudenkäyntiavustajaluettelo

Joni Siikavirta

Varatuomari, Toimitusjohtaja, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

0400 420 220
joni.siikavirta@potilasvahinkoapu.fi