Hannu Penttinen

Lasten ja nuorten erityisasiantuntijana toimii lääketieteen ja kirurgian tohtori Hannu Penttinen. Hannu on toiminut yli 40 vuotta Helsingissä terveyskeskus- ja yksityislääkärinä. Hänellä on lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön sekä nuorisolääketieteen erityispätevyys. Viime vuosina hän on työskennellyt lasten- ja nuorisopsykiatrin tehtävissä perheneuvolassa ja erikoissairaanhoidossa.