Vialliset tekonivelet

Viat

Toimistomme hoitaa viallisiin metalli-vastaan-metalli -tekoniveliin (esim. ASR) liittyviä korvausvaatimuksia vahingonkärsineiden puolesta. Julkisuudessa on ollut esillä mm. ASR -lonkkatekonivelten aiheuttamat ongelmat, joiden seurauksena on jouduttu tekemään paljon uusintaleikkauksia. Kyseisten tekonivelten markkinoija DePuy Orthopaedics on ilmoittanut poistavansa markkinoilta tämän pinnoitetekonivelmallin ja vastaavaa metallista liukuparia hyödyntävän, lonkan perinteisissä tekonivelleikkauksissa käytettävän ASR XL-kuppijärjestelmän.

DePuy on ilmoittanut korvaavansa ASR-tekonivelten seurannasta ja hoidosta aiheutuneet kulut. Näkemyksemme mukaan kyseisillä tekonivelillä hoidetuilla potilailla on kuitenkin tuotevastuulain ja vahingonkorvauslain nojalla oikeus saada hoitokulujen lisäksi kärsimänsä vahinko kokonaan korvatuksi. Tämä tarkoittaa korvausta myös ylimääräisestä ansionmenetyksestä, kivusta ja särystä, kosmeettisesta haitasta sekä pysyvästä haitasta.

Korvaukset

Toimistomme auttaa vahingonkärsineitä vaatimaan korvauksia. Voimme ensisijaisesti auttaa niitä henkilöitä, joille viallinen tekonivel on jo vaihdettu tai vaihdon ajankohta on tiedossa.

Suomessa korvauksia ei ole käytännössä mahdollista hakea ryhmänä (joukkokanne), vaan asian ajaminen edellyttää toimeksiantoa kultakin vahingonkärsineeltä erikseen ja asiat ratkaistaan yksittäistapauksittain. Toimistomme kokemus juuri näistä asioista antaa asiakkaillemme synergiaetuja ja luo samalla kustannustehokkuutta.