Vili Laakkonen

Toimistomme uusin vahvistus on lakimies (OTM) Vili Laakkonen (s.1992).  Vili syventyi opinnoissaan vahingonkorvausoikeuteen  ja kirjoitti notaaritutkielmansa henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suosituksista.  Opiskeluaikanaan Vili työskenteli Verohallinnossa sekä oikeusaputoimistossa.

Vili Laakkonen
Lakimies (OTM)