Viallisten ASR-tekonivelten korvaaminen

Julkisuudessa on ollut esillä ASR -lonkkatekonivelten aiheuttamat ongelmat, joiden seurauksena joudutaan tekemään tavanomaista enemmän uusintaleikkauksia. Kyseisten tekonivelten markkinoija DePuy Orthopaedics on ilmoittanut poistavansa markkinoilta tämän pinnoitetekonivelmallin ja vastaavaa metallista liukuparia hyödyntävän, lonkan perinteisissä tekonivelleikkauksissa käytettävän ASR XL-kuppijärjestelmän.

DePuy on ilmoittanut korvaavansa ASR-tekonivelen seurannasta ja hoidosta aiheutuneet kulut. On mahdollista, että ko. tekonivelellä hoidetuilla potilailla on oikeus saada hoitokulujen lisäksi kärsimänsä vahinko kokonaan korvatuksi (korvaus myös matkakuluista ja ansionmenetyksestä sekä kivusta ja särystä ym).

Toimistomme voi auttaa vahingonkärsineitä hakemaan mahdollisia korvauksia. Tässä vaiheessa voimme ensisijaisesti auttaa niitä henkilöitä, joille viallinen tekonivel on jo vaihdettu tai vaihdon ajankohta on tiedossa. Suomessa korvauksia ei ole mahdollista hakea ryhmänä, vaan asian ajaminen edellyttää toimeksiantoa kultakin vahingonkärsineeltä erikseen ja asiat ratkaistaan yksittäistapauksittain.

Mikäli koet tarvitsevasi apua korvausten hakemisessa, voit ottaa meihin alustavasti yhteyttä lähettämällä meille postitse kopiot: 1) tekonivel-hoitoon liittyvistä potilasasiakirjoista, 2) kotivakuutuksen vakuutuskirjasta, 3) oman lyhyen selostuksen tekonivelestä Sinulle aiheutuneesta vahingosta, sekä 4) yhteystietosi.

Yhteydenotto on maksuton eikä sido mihinkään. Alustavan asiaan tutustumisen jälkeen sovimme kunkin henkilön kanssa erikseen mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Pyrimme ottamaan tietonsa lähettäneisiin yhteyttä noin 1 kk:n kuluessa kirjeen saapumisesta.

Tiedot pyydetään lähettämään osoitteeseen Lakiasiaintoimisto Potilasvahinkoapu Oy, Aleksis Kiven katu 20 katutaso, 00500 HELSINKI.