Viallisista tekonivelistä kannattaa vaatia täysi korvaus

Toimistomme havaintojen mukaan tekonivelpotilailla on epätietoisuutta viallisten metallipinnoitteisten tekonivelten (nk. MoM- tekonivelet) aiheuttamien vahinkojen korvauskysymyksistä. Toimistomme on hoitanut ja hoitaa viallisiin tekoniveliin liittyviä korvausvaatimuksia vahingonkärsineiden puolesta.

Viallisten tekonivelten oireina on esiintynyt mm. metalloosia, kudostuhoja ja tekonivelten irtoamisia. Tekonivelet yleensä 2005-2010 laitettuja. Viimeistään vuodesta 2010 lukien ongelmat ovat olleet hoitavien lääkäreiden tiedossa Suomessa.

Toimistoni näkemyksen mukaan tietyt pinnoitetekonivelet ovat Suomen tuotevastuulain nojalla viallisia tuotteita, mistä seuraa valmistajien tuotevastuu potilaita kohtaan. Vahinko kuuluu korvata kokonaan. Täysi korvaus on jokaisessa jutussa eri suuruinen, ja vahingon toteen näyttäminen on usein vaativa oikeudellinen kysymys.

Toimistomme kokemus tekonivelasioista tuo asiakkaillemme kustannustehokkuutta ja vähentää olennaisesti asiakkaille koituvia riskejä. Toimistollamme on tehokas ja vakiintunut toimintatapa.
Asian selvittäminen lähtee liikkeelle, kun asiakas laittaa postitse oman lyhyen selvityksensä aiheutuneesta vahingosta ja siitä mitä korvauksia mahdollisesti on maksettu, sekä kopiot tekonivel-hoitoon liittyvistä potilasasiakirjoista kotivakuutuksen vakuutuskirjasta sekä omat yhteystietonsa.

Toimistomme tekee asiakirjojen pohjalta aina maksuttoman alkuarvion sekä kirjallisen etenemissuunnitelman ja kuluarvion. Yhteydenotto ei sido mihinkään, vaan mahdollisesta toimeksiannosta sovitaan aina erikseen.