Pandemrix- injektion aiheuttamat autoimmuunisairaudet myös korvattavia

Toimistomme ajamien Pandemrix-tapausten yhteydessä on todettu, että kyseinen injektio voi aiheuttaa narkolepsian lisäksi muitakin autoimmuunisairauksia, jotka kuuluu korvata lääkevahinkovakuutuksesta.

Mikäli epäilet Pandemrix-injektion aiheuttaneen sinulle jonkin sairauden, suosittelemme ehdottomasti tekemään asiasta vahinkoilmoituksen Lääkevahinkovakuutuspooliin. Poolin ratkaisun jälkeen autamme tarvittaessa mielellämme asian viemisessä eteenpäin.